ΑΫΛΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Είναι γεγονός και άρχισε να λειτουργεί πλέον η ηλεκτρονική εφαρμογή του άυλου συναινετικού διαζυγίου. Δηλαδή κατάρτιση του συμβολαιογραφικού διαζυγίου ψηφιακά, μόνο με την ψηφιακή υπογραφή όλων των εμπλεκομένων, δικηγόρων, συζύγων και συμβολαιογράφου χωρίς την φυσική τους παρουσία στο συμβολαιογραφείο. Καταργήθηκε και η προδικασία στο Ειρηνοδικείο. Πρόκειται για διαδικασία που δεν απαιτεί φυσική παρουσία κανενός. Ολοκληρώνεται...

Άκυρος ο όρος σε συμφωνητικό συναινετικού διαζυγίου, περί απαγόρευσης μετοίκησης της μητέρας με το παιδί, χωρίς τη συναίνεση του πρώην συζύγου

Ζευγάρι που χώρισε με συναινετικό διαζύγιο, είχε συμφωνήσει να ανατεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους στη μητέρα. Όμως, ο πατέρας είχε συμπεριλάβει στο σχετικό συμφωνητικό ανάθεσης επιμέλειας, έναν όρο με το εξής περιεχόμενο: «απαγορεύεται η μόνιμη εγκατάσταση του τέκνου στο εξωτερικό, απαγορεύεται η διαμονή του τέκνου σε οποιονδήποτε άλλο τόπο» πλην της πόλης, όπου...