Ο νόμος 4301/2014 για την αναγνώριση “θρησκευτικών νομικών προσώπων”

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 04.09.2017 Μού ετέθη το ερώτημα, εάν τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα (Ν. 4301/14) των Γ.Ο.Χ. καταχωρούνται σε «μητρώο ετεροδόξων ή ετεροθρήσκων» του Υπουργείου Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων   Επί του ανωτέρω ερωτήματος λεκτέα τα ακόλουθα: Από τον  Οκτώβριο του 2014, ισχύει ο Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους...