Δεκτή ένσταση για ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (Απόφαση 248/2022 Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής)

Έγινε δεκτή ένσταση αγρότη για καταχρηστικό επιτόκιο στο δάνειό του. Συγκεκριμένα, φρένο στην διεκδίκηση της Αγροτικής Τράπεζας έβαλε η απόφαση 248/2023 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. Η πρωην ΑτΕ ζητούσε  με αγωγή κατά αγρότη το ποσό των  60.454€ πλέον τόκων, απο αλληλόχρεο λογ/μο. Με την παραπάνω απόφαση έγινε δεκτή η ένσταση του εναγομένου αγρότη. Ζητούσε  να...