ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΩ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Εταιρεία με οφειλές σε Δημόσιο κι   EΦΚΑ  αιτήθηκε μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμιση χρεών της. Πέτυχε να ρυθμίσει να χρέη της με ΕΦΚΑ και Δημόσιο με 20ετείς ρυθμίσεις και με κούρεμα οφειλής 10.000 € στον ΕΦΚΑ και  20.000€  στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα,  η ρύθμιση εξωδικαστικού μηχανισμού με ΕΦΚΑ  είχε τα εξής αποτελέσματα:  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ       ...

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

Από 1.6.2021 τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών σε τράπεζες, δημόσιο (ΑΑΔΕ) κι ασφαλιστικά ταμεία (νέος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών) . Ποιοι δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση. Όροι και προυποθέσεις. Πότε αναστέλλονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί. Μάθετε όλα όσα σας ενδιαφέρουν στην συνέντευξη στο δημοσιογράφο Νίκο Κύλιμο (ΔΕΛΤΑ TV) στο YOUTUBE στο βίντεο:...