Διακανονισμός χρέους  με απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις

Δύο οφειλέτες (με δύο διαφορετικές περιπτώσεις οφειλών) ρύθμισαν οφειλές με εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με επωφελή συμφωνία  γι΄αυτούς, που περιείχε γενναίο κούρεμα. Απαίτηση 82.000€ εξοφλήθηκε με 8.000€ εφαπαξ. Και απαίτηση 34.000€ εξοφλήθηκε με 5.000€ εφάπαξ. Σίγουρα δεν ισχύουν οι παραπάνω ρυθμίσεις για όλες τις περιπτώσεις κόκκινων δανείων. Αλλά, είναι πολλές οι περιπτώσεις, που μπορούν να κλείσουν...