Ο νέος Ν. 5072/2023 για τον εξωδικαστικο, κόκκινα δάνεια  κι άλλες διατάξεις

Έγινε νόμος του Κράτους  με δημοσίευση στο ΦΕΚ στις 4.12.2023 ο Ν. 5072/2023. Στα άρθρα 64-67, 116 και 117  οι  νέες διατάξεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.   1.Υποχρεωτική η ρύθμιση χρεών των ευάλωτων οφειλετών Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι  το αρθ. 66 εισάγει  υποχρεωτική ρύθμιση οφειλών μέσω της πλατφόρμας, όταν ο αιτών έχει την ιδιότητα...