ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ

Η είδηση Λόγω καταχρηστικότητας  ακύρωσε η   υπ’ αρ. 8/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών,  την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό ακινήτων  ενός ζεύγους Σερραίων, μετά  απο εμπρόθεσμη ανακοπή τους. Επίσης, ακυρώθηκαν  οι επιταγές προς πληρωμή της διαταγής πληρωμής,  διότι περιείχαν  τόκους υπερημερίας που είχαν παραγραφεί.   Το ιστορικό Συγκεκριμένα, είχε εκδοθεί το 2011  διαταγή πληρωμής από...

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ)

Με την υπ΄αρ. 93/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών (διαδ.ασφ.μετρ.) που δημοσιεύτηκε στις 30.11.2022 ακυρώθηκε πλειστηριασμός ακινήτου, διαμερίσματος κατοικίας,  που είχε προγραμματιστεί για τις 2.12.2022.   Το ιστορικό της ακύρωσης του πλειστηριασμού. Σε βάρος της δανειολήπτριας είχε εκδοθεί διαταγή πληρωμής από το 2014 από το Ειρηνοδικείο Σερρών  για ποσό 14.476,94€ υπερ τραπέζης για απαίτηση προερχόμενη από...