Απόφαση 5/2024 Ειρηνοδικείου Σερρών. Δεκτή αίτηση ερμηνείας για τον υπολογισμό των τόκων στις δόσεις που όρισε απόφαση Νόμου Κατσέλη.

Η υπ’ αρ.  5/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών (εκουσίας δικαιοδοσίας Ν. 3869/2010)   Το ιστορικό Για την  αιτούσα είχε εκδοθεί απόφαση  του «Νόμου Κατσέλη»,  με την οποία  έγινε δεκτή η αίτησή της περί υπαγωγής της στον νόμο 3869/2010, ρυθμίστηκαν τα χρέη της και  για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας της κι  ορίστηκε να καταβάλει στην...