ΑΫΛΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Είναι γεγονός και άρχισε να λειτουργεί πλέον η ηλεκτρονική εφαρμογή του άυλου συναινετικού διαζυγίου. Δηλαδή κατάρτιση του συμβολαιογραφικού διαζυγίου ψηφιακά, μόνο με την ψηφιακή υπογραφή όλων των εμπλεκομένων, δικηγόρων, συζύγων και συμβολαιογράφου χωρίς την φυσική τους παρουσία στο συμβολαιογραφείο. Καταργήθηκε και η προδικασία στο Ειρηνοδικείο. Πρόκειται για διαδικασία που δεν απαιτεί φυσική παρουσία κανενός. Ολοκληρώνεται...