Τραπεζικά Δάνεια

Τραπεζικά  Δάνεια

Share

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης  οφειλών  (ηλεκτρονική πλατφόρμα),  οι απ’ ευθείας  διαπραγματεύσεις για διακανονισμό χρέους με καθ΄εκαστο πιστωτή ή ΑΕΔΑΔΠ, τα επιτόκια σε κόκκινα δάνεια, οι ανατοκισμοί, κοινώς πανωτόκια, η αντιμετώπιση τραπεζικού δανείου, τα δάνεια αγροτών, τα επιχειρηματικά δάνεια, οι παράνομοι όροι, οι ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής αποτελούν κατ΄εξοχήν αντικείμενο δραστηριότητας του γραφείου μας.   

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.