ΔΑΝΕΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΔΑΝΕΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Share

Το δικηγορικό γραφείο Φ. Βαγενά ασχολείται εξειδικευμένα με τα προβλήματα υπερχρέωσης λόγω ανατοκισμών στα αγροτικά δάνεια που ελήφθησαν από γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Έχουμε ακυρώσει χρέη αγροτών -κτηνοτρόφων από δήθεν οφειλές που η τράπεζα υποστήριζε ότι εξακολουθούσαν να έχουν, παρά τις καταβολές τους και κατά παράβαση του νόμου  για τα πανωτόκια.  Επιτυχίες μας:

 

 • Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών 6/2024 τελεσίδικη κι αμετάκλητη- μηδένισε απαίτηση τράπεζας συνολικού ύψους 202.797€ λόγω 5ετούς παραγραφής όλων των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, μετά των τόκων υπερημερίας συνολικού ύψους 202.979€

 • Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης 941/2023: καθιστά τελεσίδικη την πρωτόδικη απόφαση που έκρινε παράνομο και  καταχρηστικο το κυμαινόμενο επιτόκιο τοκοχρεωλυτικού δανείου, δέχθηκε επανυπολογισμό και ΜΕΙΩΣΕ την απαίτηση απο  129.000€ σε 73.000€ (55.000€  ΛΙΓΟΤΕΡΑ)

 • Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης 797/2023 : τελεσίδικα αναγνωρίζει ολοσχερή απόσβεση απαίτησης Αγροτικής τράπεζας ποσού 106.000€ πλέον τόκων,  λόγω παραγραφής των δόσεων

 • Μονομελές Πρωτοδικείο Δράμας 35/2023 πρωτόδικα αναγνωρίζει υπερ Αγρότη ολοσχερή απόσβεση απαιτήσεως Αγροτικής Τράπεζας ποσού 63.000€ πλέον τόκων.  

 • Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής 248/2022: αγωγη ΑτΕ κατα αγρότη για ποσό 60.000€ πλέον τόκων. Δέχεται ένσταση για καταχρηστικό επιτόκιο και διατάσσει λογιστική πραγματογνωμοσύνη

 • Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης υπ’ αρ. 15/2022: Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης μείωσε το επιτόκιο σε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, περιορίζοντας την απαίτηση κατά 55.200€ από 129.000€ σε 73.800€, λόγω παράνομου και καταχρηστικού επιτοκίου

 • Μον/λες  Εφετείο Θεσσαλονίκης υπ’ αρ. 626/2020 : Τελεσίδικη και αμετάκλητη αναγνώριση ανυπαρξίας χρέους, δηλ. κεφάλαιο βάσει πράξης ρύθμισης 17.608€, εντόκως συνολικά: 36.495,74€ (τελεσίδικη επικύρωση της οριστικής ΜονΠρωτΣερ 144/2018) και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της τράπεζας να ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ στους κληρονόμους του αρχικού ενάγοντος αγρότη ποσό 7.355€ ως αχρεωστήτως καταβληθέν

 • Τελεσίδικη και αμετάκλητη ακύρωση 140.000€ απο Δ/γη Πληρωμής. Διατάζει  επιστροφή 22.835 δια συμψηφισμού προς υπαρκτή οφειλή 28.000€ (ΕφΘεσ 10/2019)
 • Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής 174.000€ (ΜονΠρωτΚατερίνης 45/2018)
 • Αναγνώριση ανυπαρξίας απαίτησης ποσού 36.495,74€ (ΜονΠρωτΣερ 144/2018)
 • Αναγνώριση ανυπαρξίας απαίτησης ποσού 28.000€ (ΜονΠρωτΣερ 126/2012)
 • Ακύρωση εν μέρει απαίτησης από 101.000€ σε 30.000€ (ΜονΠρωτΣερ 125/2012)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.