Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Share

Το γραφείο μας έχει διεξάγει επιτυχώς δίκες ρύθμισης υπερχρεωμένων νοικοκυριών (υπαλλήλων, συνταξιούχων, πρώην εμπόρων, ανέργων, αγροτών).

Ενδεικτική νομολογία μας:

ΕιρΣερ  11/2016

Περίπτωση ανδρόγυνου (δημόσιας υπαλλήλου και άνεργου εργάτη) με χρέη 99.914 € και 118.901€ αντίστοιχα

Ορίστηκαν για την πρώτη μηνιαίες καταβολές 300€ επί τριετίαν και μετά διαγραφή των οφειλών της.

Και μηδενικές δόσεις για τον δεύτερο κι επανεξέταση μετά διετίαν.

Για τη διάσωση α΄κατοικίας του δεύτερου ορίστηκαν μηνιαίες δόσεις 221 € για 15 χρόνια που θα ξεκινήσουν μετά 3 χρόνια από τη δημοσίευση της αποφάσεως.

 ΕιρΣερ 10/2016

Περίπτωση πρώην κομμώτριας και ήδη άνεργης  με δάνειο στεγαστικό 62.000€ και  ένα διαμέρισμα ως α΄κατοικία.

Για τη διάσωση της α΄ κατοικίας  ορίστηκε για 20 χρόνια μηνιαία δόση 78€

ΕιρΣερ 57/2014

Περίπτωση πρώην εμπόρου με οφειλές 164.250€

Διατάχθηκε εκποίηση αγροτεμαχίων και ορίστηκαν μηνιαίες δόσεις 250 € μηνιαίες δόσεις επί τριετία και μετά διαγραφή των υπολοίπων. Για δε, τη διάσωση της α΄κατοικίας ορίστηκαν μηνιαίες δόσεις 300€ επί 10 χρόνια και διαγραφή του υπολοίπου, που θα άρχιζαν μετά τριετία από τη δημοσίευση της αποφάσεως.

 

Μον ΠρωτΣερ 373/2013

Περίπτωση δημ. υπαλλήλου με οφειλές 187.501€

Ορίστηκαν μηνιαίες καταβολές ύψους 495 € για τέσσερα έτη και μετά διαγραφή των υπολοίπων.

Για τη διάσωση της α΄κατοικίας ορίστηκε ποσό 190€ για 10 χρόνια που θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά την 4ετια.

 

ΕιρΣερ 193/2017 

Περίπτωση ιδιωτικής υπαλλήλου με μερική απασχόληση και δάνειο στεγαστικό με υπόλοιπο 35.987€. Ρυθμίστηκε η οφειλή της με μηδενικές οφειλές για 18 μήνες από τη δημοσίευση της αποφάσεως και εν συνεχεία ορίστηκε μηνιαία δόση ποσού 88,38€ για 20 χρόνια για τη διάσωση της κατοικίας της.

 

ΕιρΣερ 214/2017

Περίπτωση εκπαιδευτικού με συνολικές οφειλές 173.000€. Ορίστηκε δόση 350€ για πέντε χρόνια και μετά για άλλα 15 χρόνια δόση 125€ για την διάσωση της α΄κατοικίας. Διατάχθηκε εκποίηση έτερου ιδιόκτητου  οικοπεδου με κατάστημα.

ΕιρΣερρών 270/2018
Περίπτωση υπερχρεωμένου νοικοκυριού αποτελούμενο απο αντρόγυνο, όπου ο άντρας είναι άνεργος και η γυναίκα εργάζεται με ημιαπασχόληση, ως ιδ. υπάλληλος. Τα χρέη τους προέρχονται απο στεγαστικό δάνειο, ως συνοφειλέτες, με υπόλοιπο 53.893€ και του συζύγου, επιπρόσθετα, απο ένα δάνειο καταναλωτικό ύψους 1.972€. Το Δικαστήριο δέχτηκε ότι συντρέχουν οι όροι υπερχρέωσης χωρίς δόλο και διαζώσει την α΄κατοικίας που είναι στην κυριότητα μόνο του συζύγου, ήτοι ένα διαμέρισμα 61 τ.μ. αντικειμενικής αξίας 35.172€. Υποχρεώνει να καταβάλει ο συζυγός, που είναι άνεργος μέχρι στιγμής, μετά απο τρια χρόνια από τη δημοσίευσης της αποφάσεως (23.7.2018) ποσό 156,33 € μηνιαίως και μέχρι να συμπληρώσει το 80% της αντικειμενικής αξίας της α΄κατοικίας του. δηλ.μέχρι του ποσου των 28.137,65€. (Η αίτηση ήταν ασκηθείσα προ 1.1.2016, και υπήγετο στο παλαιο καθεστώς , που ρύθμιζε τα χρέη μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας)
Στη σύζυγο, που δεν έχει ακίνητα, αλλά οφείλει ως συνοφειλέτρια το δάνειο κι απο την ημιαπασχόλησή της κερδίζει 470€ μηνιαίως, της ορίστηκαν μηνιαίες καταβολές ποσού 20€ για 5 χρόνια και μετά διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής της.

ΕιρΣΕρρών 293/2018
Περίπτωση υπερχρεωμένου νοικοκυριού συνιστάμενο σε υπάλληλο δημοσίου, που ζει μόνος του, κι έχει δάνεια συνολικού ύψους 127.000 € (καταναλωτικό 10.000€, στεγαστικό 85.000€, επισκευαστικό 31.000€) κρίθηκε ότι τα αναγκαία έξοδα διαβίωσης ανέρχονται σε 880€ και του ορίστηκε για τα παραπάνω δάνεια μηνιαία δόση 200€ απο Σεπτέμβριο 2018 μέχρι το Φεβρουάριο 2019, κι εν συνεχεία για τη διάσωση της α’ κατοικίας του (διαμερίσματος 91 τ.μ.) ορίστηκε δόση μηνιαία 258€ για 15 έτη (180 δόσεις), ώστε να πληρωθεί το 80% της αντικειμενικής αξίας του διαμερίσματος 58.165€ Χ 80%= 46.535€)

ΕιρΣερ 322/2018 και 323/2018
Περίπτωση ανδρόγυνου, πρώην υπαλλήλων αγροτικού συνεταιρισμού, και ήδη μακροχρόνια ανέργων, τους ορίστηκαν μηδενικές καταβολές κι επανάληψη διαδικασία για τον Ιούνιο 2019, προκειμένου να γίνει επαναξέταση της οικονομικής τους κατάστασης.

ΕιρΣερ 428/2018

Ρύμθιμση οφειλών αγρότη απο το Δήμο Εμμανουήλ Παππά Σερρών. Ορίστηκαν μηδενικές δόσεις για μια πενταετία. Για τη διάσωση της α’ κατοικίας  του,  ορίστηκε, μετά την παρέλευση της πενταετίας,  μηνιαία δόση 107,25€ για 20 χρόνια.

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.