Μισθώσεις επαγγελματικές

Μισθώσεις επαγγελματικές

Share

Το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη από όποια θέση μας ζητηθεί (εκμισθωτή ή μισθωτή)

πάνω σε όλα τα ζητήματα επαγγελματικής μίσθωσης.

Συχνά σημεία τριβής στην πράξη είναι:

-η αναπροσαρμογή μισθώματος,

-η παράταση ή η λήξη τής μίσθωσης παλαιών και νέων μισθώσεων,

-η καταγγελία της μίσθωσης λόγω ιδιόχρησης, ιδιοκατοίκησης, ανοικοδόμησης ή λόγω

  πτώχευσης του μισθωτή

-η αποζημίωση που εκάστοτε οφείλεται

-η  διαταγή πληρωμής κι αποβολής από το μίσθιο  και η ανακοπή κατ΄αυτής.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.