Εμπορικό Δίκαιο – Δικαιο Επιχειρήσεων

Εμπορικό Δίκαιο – Δικαιο Επιχειρήσεων

Share

A. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Είχατε λάβει δάνεια επαγγελματικά απο 1.1.1991 έως 31.12.1999;
Έχετε πληρώσει γι΄ αυτά πέραν του διπλασίου;
Έχουμε τη λύση για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων σας.

Ρωτήστε μας, πώς μπορεί να γίνει

B. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συστηματική ενασχόληση με την ίδρυση κάθε μορφής εταιριών, κεφαλαιουχικών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.), καθώς και νεοφυών νομικών εταιρικών σχημάτων, όπως οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ομάδες Παραγωγών.
Παρέχεται νομική κάλυψη της κάθε εταιρείας σε όλες τις φάσεις της (τροποποίηση, αύξηση κεφαλαίου, έξοδος, είσοδος νέου εταίρου, λύση κι εκκαθάριση).

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.