Δίκαιο Καταναλωτή

Share

 

Η επί πολλά χρόνια ενασχόληση μας με το καταναλωτικό κίνημα, κι ειδικότερα η ανάληψη διαχρονικά των θέσεων του Γεν.Γραμματέα, του Αντιπροέδρου και του Προέδρου της Ενώσεως Προστασίας Καταναλωτών Σερρών (Ε.Π.ΚΑ.Σ), τής συμμετοχής μας ως αντιπροσώπου καταναλωτικών ενώσεων στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και  της συμμετοχής μας ως εθνικού αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών στις Βρυξέλλες, μάς έχει εμπλουτίσει σε εμπειρία πάνω σε καταναλωτικά ζητήματα, σε υποθέσεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, σε υποθέσεις σχετικά με δικαιώματα και την προστασία του αγοραστή-καταναλωτή,   σε συμβάσεις από απόσταση, σε συμβάσεις εκτός καταστήματος, σε συμβάσεις με ηλεκτρονικό εμπόριο, σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών γενικότερα.

Το γραφείο μας επιτυχώς ασχολείται:

(Οράτε χαρακτηριστικά, σημαντική επιτυχία μας: την υπ’ αρ. 926/2007 Σύσταση του Συνηγόρου Καταναλωτη για τα πορνογραφικά dvd που διακινούσαν εφημερίδες) Δείτε εδώ όλο το κείμενο: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 926.2007

(Οράτε χαρακτηριστικά καταγγελία κατα ΑΛΤΕΡ)

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματεία Καταναλωτη θα βρείτε σύνδεσμο με χρήσιμες πληροφορίες, με απαντήσεις στις πιο συνήθεις ερωτήσεις για ένα τεράστιο εύρος θεμάτων για:
Συναλλαγές με τράπεζες (πιστωτικές κάρτες, δάνεια κ.α) – Χρηματοοικονομικά
Υπερχρέωση (Ρύθμιση χρεών, Πλειστηριασμοί, κλπ),
Τηλεπικοινωνίες (σταθερή τηλεφωνία – κινητή τηλεφωνία – διαδίκτυο) – Ταχυδρομεία – Ψηφιακή τηλεόραση,
Αλλαγή προϊόντος,
Τιμές (ΦΠΑ, Αναγραφή Τιμών, Παροχή απόδειξης, Τιμάριθμος, κ.λπ.)
Συναλλαγές με ασφαλιστικές εταιρείες (ασφάλιστρα, ενημέρωση κ.α)
Γυμναστήρια-κέντρα αισθητικής
Σήμανση προϊόντων
Κέντρα εστίασης, αναψυχής, διασκέδασης
Καύσιμα
Τουρισμός – ταξίδια
Πλασματικές εκπτώσεις
Τρόφιμα (Αλλοιωμένα, κλπ)
Ασφάλεια των προϊόντων
Δίδακτρα
Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών
Ηλεκτροδότηση
Στέγαση (Μισθώσεις κατοικιών, κοινόχρηστα)
Συγκοινωνίες
Συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος (πωλήσεις πόρτα – πόρτα)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.