Έκδοση Άδειας για Νόμιμη Αναζήτηση Θησαυρού

Έκδοση Άδειας για Νόμιμη Αναζήτηση Θησαυρού

Share

Ελλάδα, μια χώρα με πλούσια ιστορία. Το έδαφος της Ελλάδας είναι ανεξάντλητο σε αρχαιολογικά ευρήματα και θησαυρούς. Θησαυρούς, βέβαια, εννοοούμε συνηθέστερα τις χρυσές λίρες Αγγλίας, που αποτελούν το δημοφιλέστερο αντικείμενο αναζήτησης των θησαυροθήρων. Όμως, η έρευνα και η ανασκαφή επιτρέπονται μόνο  με επίσημη άδεια και θα διεξαχθούν μόνο με την παρουσία των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων  δημόσιων  φορέων.

ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Σύμφωνα με το αρθρο 1093 του Αστικού Κώδικα «Εκείνος  που  βρήκε και πήρε στη νομή του κινητό πράγμα αξίας,  κρυμμένο μέσα σε άλλο πράγμα, κινητό ή ακίνητο, τόσο καιρό ώστε να μην  μπορεί να εξακριβωθεί ο κύριός του (θησαυρός) γίνεται κύριος του μισού θησαυρού. Ο άλλος μισός ανήκει στον  κύριο  του  πράγματος  όπου  ήταν κρυμμένος ο θησαυρός».

Έτσι στην περίπτωση εύρεσης θησαυρού σε δημόσια έκταση, ο μισός θησαυρός ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ακόμη και για επίσημη ανασκαφή σε ιδιωτικό χώρο απαιταίται άδεια ανασκαφής!
Ο ευρέτης δεν θα λάβει αυτούσιο το μισό θησαυρό, αλλά θ΄αποζημιωθεί σε χρήμα την αξία του μισού θησαυρού (άρθρο μόνο τού Νόμου 6133/1934).

Ωστόσο, στην έννοια του θησαυρού δεν εμπίπτουν οι αρχαιότητες (αντικείμενα παλαιότερα του 1832), εν αντιθέσει με τις χρυσές λίρες Αγγλίας που αποτελούν «θησαυρό», εφόσον ο ιδιοκτήτης τους είναι άγνωστος.

ΑΔΕΙΑ για ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Σε κάθε περίπτωση, ο καταδείκτης υποχρεούται να λάβει προηγουμένως  άδεια για την αναζήτηση και ανασκαφή κρυμμένου θησαυρού.

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην έκδοση  αδειών ανεύρεσης θησαυρών, αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών και παρατάσεων αυτών.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.