ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Share


Η  διαταγή πληρωμής βάσει  καταγγελμένης τραπεζικής σύμβασης  ενέχει πολλά σημεία που την καθιστούν ευάλωτη κι ενίοτε ακυρώσιμη. 

Οι  μη νόμιμοι ανατοκισμοί της ειδικής εισφοράς, οι μη νόμιμοι ανατοκισμοί των τόκων, η μη τήρηση των όρων του κυμαινομένου επιτοκίου και πολλά άλλα, αποτέλεσαν αφορμή για τελεσίδικη  ακύρωση των διαταγών πληρωμής. 

Η εντρύφηση στα “ψιλά γράμματα” των τραπεζικών συμβάσεων, αποτελεί την  εξεζητημένη τέχνη του γραφείου μας. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, μιλάνε για εμάς.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.