Ακίνητα

Ακίνητα

Share

Το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη  πριν και κατά την αγοραπωλησία ακινήτου.

Παρά το ότι πλέον δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου σε συμβόλαια αγοράς ακινήτων, συνιστάται ανεπιφύλακτα η συνδρομή νομικού, για τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο/ κτηματολογικό γραφείο.

Στο πεδίο δράσης μας εδώ και είκοσι χρόνια, εξάλλου,  εμπίπτουν οι εμπράγματες αγωγές  (αγωγή κυριότητας, αρνητική αγωγή, αγωγή άρσης διατάραξης, ασφαλιστικά μέτρα νομής, αγωγές γειτονικού δικαίου εν γένει)   

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.