Δίκαιο Καταναλωτή

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματεία Καταναλωτη θα βρείτε σύνδεσμο με χρήσιμες πληροφορίες, με απαντήσεις στις πιο συνήθεις ερωτήσεις για ένα τεράστιο εύρος θεμάτων για: Συναλλαγές με τράπεζες (πιστωτικές κάρτες, δάνεια κ.α) – Χρηματοοικονομικά Υπερχρέωση (Ρύθμιση χρεών, Πλειστηριασμοί, κλπ), Τηλεπικοινωνίες (σταθερή τηλεφωνία – κινητή τηλεφωνία – διαδίκτυο) – Ταχυδρομεία – Ψηφιακή...