Κληρονομικό Δίκαιο

Από την υπερεικοσάχρονη εμπειρία μας μπορείτε να κερδίσετε πληροφορούμενοι όλα όσα σας χρειάζονται για τα δικαιώματά σας. Η εξ αδιαθέτου διαδοχή, η αποδοχή κι αποποίηση κληρονομίας, η διαθήκη, η σύνταξη και η προσβολή της, η αγωγή μέμψεως αστόργου δωρεάς, η περί  κλήρου αγωγή είναι για εμάς οικείος τόπος, και για εσάς  σιγουριά για επιτυχές αποτέλεσμα....

Εξειδικευμένες Νομικές Μεταφράσεις

Από ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ και από ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Από ΑΓΓΛΙΚΑ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ και από ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε ΑΓΓΛΙΚΑ Σύμφωνα με το νόμο 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) και το άρθρ. 36 παραγραφ. 3 στο έργο του Δικηγόρου περιλαμβάνονται η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα....

Μισθώσεις επαγγελματικές

Το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη από όποια θέση μας ζητηθεί (εκμισθωτή ή μισθωτή) πάνω σε όλα τα ζητήματα επαγγελματικής μίσθωσης. Συχνά σημεία τριβής στην πράξη είναι: -η αναπροσαρμογή μισθώματος, -η παράταση ή η λήξη τής μίσθωσης παλαιών και νέων μισθώσεων, -η καταγγελία της μίσθωσης λόγω ιδιόχρησης, ιδιοκατοίκησης, ανοικοδόμησης ή λόγω   πτώχευσης του μισθωτή...

Αεροπαγίτικη νομολογία μας

Απόφαση υπ’ αρ. 1720/2013 Με την απόφαση αυτή του ΑΠ έγινε αμετάκλητα δεκτή η αγωγή αποζημιώσεως εντολέως μας εργολάβου, με την οποία διεκδίκησε αποζημίωση για την κατασκευή οικοδομικού έργου απο τον κύριο του έργου. Ο αναιρεσείων κύριος του έργου επιχειρούσε να αποφύγει την οφειλόμενη πληρωμή του εργολάβου ισχυριζόμενος ότι το οικοδομικό έργο δεν είχε την...

ΔΑΝΕΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Το δικηγορικό γραφείο Φ. Βαγενά ασχολείται εξειδικευμένα με τα προβλήματα υπερχρέωσης λόγω ανατοκισμών στα αγροτικά δάνεια που ελήφθησαν από γεωργούς και κτηνοτρόφους. Έχουμε ακυρώσει χρέη αγροτών -κτηνοτρόφων από δήθεν οφειλές που η τράπεζα υποστήριζε ότι εξακολουθούσαν να έχουν, παρά τις καταβολές τους και κατά παράβαση του νόμου  για τα πανωτόκια.  Επιτυχίες μας:   Μονομελές Πρωτοδικείο...

  • 1
  • 2