Βιογραφικό

Home / Βιογραφικό

ΦΩΤΙΟΣ Γ. ΒΑΓΕΝΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ παρ’ Αρείω Πάγω

Στοιχεία επικοινωνίας
Δημοσθένους Φλωριά 4
Σέρρες
Τηλ. 23210-21341, κιν. 6936131370
Email:


Ακαδημαϊκή εκπαίδευση

1988 -1992 σπουδές στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών/ Τμήμα Νομικής  στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1992-1993 παρακολούθηση:

Α) Προγράμματος  ERASMUS στη Νομική Σχολή  Ανόβερου Γερμανίας

B) Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών MAGISTER LEGUM EUROPA Κατεύθυνση: Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεση

Ιστορικό εργασίας

1997 Έναρξη επαγγέλματος Δικηγόρου στις Σέρρες.

2005 Προαγωγή παρ΄Εφέταις

2017 Προαγωγή παρ΄Αρείω Πάγω

Επαγγελματική Εμπειρία

• Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης& είσπραξης απαιτήσεων

•  Δίκαιο αποζημιώσεως από τροχαία ατυχήματα

Δίκαιο αποζημιώσεως από προσβολές προσωπικότητας

• Τραπεζικό Δίκαιο (Ανακοπές κατά Διαταγών Πληρωμής, Πανωτόκια, Δάνεια Αγροτών)

• Δίκαιο των καταναλωτών

Ποινικό Δίκαιο

Δίκαιο Πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

• Οικογενειακό Δίκαιο

• θέματα συντάξεων

• Εμπράγματο Δίκαιο, RealEstate

Επίσημες Μεταφράσεις Αγγλικών, Γερμανικών

Δραστηριότητες

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Σερρών (ΕΠΚΑΣ)

2000-2004 Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

2004-2006 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2006-2007 Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Σερρών (ΕΠΚΑΣ)

2005 εθνικός εκπρόσωπος όλων  των  ελληνικών ομοσπονδιών των ενώσεων καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες)

Ξένες Γλώσσες

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Heading