ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ σε ΔΑΝΕΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ από ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΤΕ)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ για ΔΑΝΕΙΑ  ΑΤΕ  (ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ) Τελεσίδικα κι αμετάκλητα ακύρωση οφειλής 37.000€ κι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ύψους 13.000€!  Τελεσίδικος μηδενισμός οφειλής 140.000 απο δάνεια πρώην ΑτΕ Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής 174.731,39€ ΜονΠρωτΣερ 144/2018 Αναγνώριση ανυπαρξίας χρέους 36.000€ απο αγροτικά δάνεια Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Αναγνώριση ανυπαρξίας απαίτησης ποσού 28.000€ (ΜονΠρωτΣερ 126/2012)...