Διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο για 100.000 οφειλέτες του νόμου Κατσέλη  (Ν. 3869/2010)

Εγκύκλιος που εξέδωσε ο διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσιλής,  προβλέπει την διαγραφή οφειλών Προϋποθέσεις: α) Ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του να καταβάλλει προς όλους τους πιστωτές, για χρονικό διάστημα τριών ετών, το ποσό που έχει αποφασιστεί με αποφαση που εκδόθηκε κατα τη διαδικασία Ν. 3869/2010. β) Για να επέλθει...

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ)

Με την υπ΄αρ. 93/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών (διαδ.ασφ.μετρ.) που δημοσιεύτηκε στις 30.11.2022 ακυρώθηκε πλειστηριασμός ακινήτου, διαμερίσματος κατοικίας,  που είχε προγραμματιστεί για τις 2.12.2022.   Το ιστορικό της ακύρωσης του πλειστηριασμού. Σε βάρος της δανειολήπτριας είχε εκδοθεί διαταγή πληρωμής από το 2014 από το Ειρηνοδικείο Σερρών  για ποσό 14.476,94€ υπερ τραπέζης για απαίτηση προερχόμενη από...

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ λόγω μη νομιμοποίησης των εταιρειών  διαχείρισης δανείων για έκδοση διαταγής πληρωμής.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ λόγω μη νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης δανείων για έκδοση διαταγής πληρωμής. Και στο Πρωτοδικείο Σερρών δημοσιεύτηκε στις 20.10.2022 η πρώτη απόφαση που συντάσσεται με την πρόσφατη απόφαση Αρείου Πάγου 822/2022 και ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση διαταγής πληρωμής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, απαγορεύοντας κατασχεση και πλειστηριασμό περιουσίας των οφειλετών. Το Δικαστήριο πιθανολογεί ότι θα...

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ -ΑΓΡΟΤΗ

Ιστορικό ‘Η εκκαθάριση τράπεζας άσκησε κατά κτηνοτρόφου-αγρότη από το Νομό Σερρών αγωγή χρέους και παράλληλα άσκησε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων αίτηση με την οποία επιδίωκε να δεσμευθούν (συντηρητική κατάσχεση) οι τραπεζικοί του λογαριασμοί μέχρι το ύψος της αγωγικής απαίτησης, έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επι της αγωγής της.   Η απόφαση Η υπ’...

Πρώτη απόφαση πτώχευσης από το Δικηγορικό Γραφείο μας με το νέο Νόμο 4738/2020  (Υπ αρ. 3/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών, διαδ. εκουσίας δικαιοδ.)

Η αιτούσα,  ιδιωτική υπάλληλος με μισθό 700 € κληρονόμησε χρέη  από τον πατέρα της ποσού 1,4 εκατομμυρίου ευρω, τα οποία αδυνατούσε να εξυπηρετήσει από το εισόδημά της και από το  ενεργητικό της κληρονομίας της, αξίας περίπου 143.000€, οπότε κρίθηκε  ότι βρίσκεται σε μόνιμη στάση πληρωμών και κηρύχθηκε σε πτώχευση, το αποτέλεσμα της οποίας συνίσταται το...

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ με ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ  και με ΔΑΝΕΙΑ ΑΤΕ

  Α. ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΕΩΣ 7.500€ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ Μέχρι τον Δεκέμβριο 2018 κατάσχονταν νόμιμα οι αγροτικές επιδοτήσεις, μόλις κατατίθονταν στον τραπεζικό λογ/μο των αγροτών. Από 10.12.2018 (έναρξη ισχύος του Ν.  4587/2018)  καθιερώθηκε το ακατάσχετο μέχρι του ποσού των 7.500€ των αγροτικών επιδοτήσεων που κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς  των αγροτών. Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι...

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Δανείστρια τράπεζα άσκησε κατά οφειλέτη αίτηση για συντηρητική κατάσχεση εις χείρας άλλης τραπέζης . Η αίτηση ΘΑ συζητηθεί στο αρμόδιο δικαστήριο. Η δανείστρια επέδοσε την αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης όχι μόνο στον οφειλέτη της αλλά και στην άλλη τράπεζα ως τρίτη, εις χείρας της οποίας θα ζητηθεί με την δικαστική απόφαση, που ΘΑ εκδοθεί, να δεσμεύσει...

Κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων εις χείρας τραπέζης

Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Νίκο Κύλιμο για τα προβλήματα επιβολής κατάσχεσης αγροτικών επιδοτήσεων στους  τραπεζικούς  λογαριασμούς των αγροτών. Είναι νόμιμες οι κατασχέσεις των επιδοτήσεων των αγροτών; Όλες οι απαντήσεις στο βίντεο που ακολουθεί: (352) ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΒΗΜΑ 02 03 22 – YouTube Αναφέρονται οι νόμοι βάσει των οποίων δεν είναι νόμιμη η κατάσχεση όλου του ποσού της...

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ  2021

Αυτή είναι η τελευταία οριστική ρύθμιση χρέους για το 2021. Η πρωτοφειλέτρια είχε υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και ρύθμισε την οφειλή της. Όμως, ο εγγυητής στο δάνειο,  το οποίο  εντωμεταξύ είχε φτάσει στα  34.828,61€, βρέθηκε αντιμέτωπος με την πληρωμή όλης της οφειλής. Μετά από  διαπραγμάτευση  με την εταιρεία διαχείρισης της απαίτησης,  επήλθε συμφωνία, που προέβλεπε...

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 199.000€

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 199.000€ Με εξωδικαστικό διακανονισμό, με απ΄ευθείας διαπραγμάτευση,  μεταξύ οφειλετών και εταιρείας διαχείρισης δανείων, ρυθμίστηκε χρέος, συνολικού ποσού (κεφαλαίου και τόκων)  252.471 €. Συγκεκριμένα οι αντισυμβαλλόμενοι  κατέληξαν στην εξής συμφωνία: Συμφωνήθηκε εφάπαξ καταβολή 53.000€ και διαγραφή του υπολοίπου των 199.471€.  Έτσι επιτεύχθηκε διαγραφή χρέους σε ποσοστό 79%. Η εταιρεία είχε εκδώσει διαταγή πληρωμής κι...