ΠΕΡΙ  ΤΗΣ ΝΕΑΣ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Με αφορμή τις εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων αγροτικών δανείων (ο Υπουργός Ευ. Αποστόλου κάνει λόγο για 80.000 ΑΦΜ ότι εντάσσονται στη ρύθμιση), όπου προβλέπεται διαγραφή 100% των τόκων υπερημερίας και διαγραφή κεφαλαίου μέχρι 60%, ανακύπτουν ορισμένα ζητήματα που θα απασχολήσουν (ή θα δυσκολέψουν) τους ενδιαφερόμενους αγρότες στην πράξη κατά την εφαρμογή της εξαγγελθείσας ρύθμισης.
1ον) Η ρύθμιση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα. Οπότε αποκλείονται νομικά πρόσωπα, όπως εταιρείες με αντικείμενο αγροτική δραστηριότητα. Σημειωτέον, ότι ο νόμος για τα πανωτόκια, εφαρμόζεται και σε νομικά πρόσωπα, δηλ. εταιρείες αγροτών. Ο Άρειος Πάγος με την αρ. 11/2016 απόφαση της Ολομέλειας απεφάνθη, ότι θεωρούνται αγρότες και τα νομικά πρόσωπα και μάλιστα τόσον οι προσωπικές, όσον και οι κεφαλαιουχικές εταιρίες ή οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι ΙΚΕ, που οι εταίροι κατά πλειοψηφία είναι αγρότες και ασχολούνται με την γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία κλπ. Άρα, με βάση την προκείμενη ρύθμιση, δάνεια εταιρειών με αγροτικό αντικείμενο ή με εταίρους αγρότες δεν θα μπορέσουν να ρυθμιστούν!
2ον ) Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, η ρύθμιση προβλέπει κούρεμα τόκων και διαγραφή 60% του κεφαλαίου, αφού ληφθεί υπόψιν ο νόμος 3259/2004, δηλ. αφού υπολογιστούν από τις τράπεζες, που χορήγησαν τα ληφθέντα κεφάλαια: α) τα κεφαλαία που χορηγήθηκαν στον αγρότη β) τα ποσά που δόθηκαν από τον αγρότη έναντι των ληφθέντων κεφαλαίων.
Απορίας άξιον είναι εάν θα εφαρμοστεί τώρα ορθά ο νόμος.

Στην πράξη, έχει αποδειχθεί ότι η ΑτΕ από το 2004, που τέθηκε σε ισχύ ο ανωτέρω νόμος, έχει δυσκολία στην ερμηνεία του, καθώς δεν ήταν λίγοι οι αγρότες, που ισχυρίζονταν ότι έχουν ολοσχερώς εξοφλήσει, αλλά η τράπεζα ζητούσε κι άλλα, ερμηνεύοντας εσφαλμένως τον ανωτέρω νόμο. Κι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους.

Περιπτωσιολογία – αληθινές ιστορίες διαγραφής χρέους
Τέτοια περίπτωση αγροτών είναι αυτών από το Χουμνικό Σερρών που τους ζητούσε η ΑτΕ 28.000€. Με αμετάκλητη απόφαση (υπ’ αρ. 126/2012 Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών) δικαιώθηκαν οι αγρότες και αναγνωρίστηκε, ότι δεν οφείλουν το ποσό, διότι σε σχέση με τα ποσά που είχαν λάβει, είχαν πληρώσει ήδη το διπλάσιο. Οπότε το ποσό των 28.000€ που η ΑτΕ περαιτέρω αξίωνε ήταν αδικαιολόγητο κι αχρεώστητο.

Με παρόμοια αμετάκλητη απόφασή του (υπ αρ.125/2012) το ίδιο δικαστήριο για άλλη απαίτηση της ΑτΕ ύψους 101.000 € (37.530 € κεφάλαιο και 63.008 € τόκοι) κατά αγρότη από το Νέο Σκοπό, έκρινε, ότι η ΑτΕ εσφαλμένα υπολόγιζε την απαίτησή της και δεν έλαβε υπόψιν καταβολές που έγιναν από τον οφειλέτη αγρότη. Τελικά, το Δικαστήριο ακύρωσε την «αναγνώριση οφειλής» για το παραπάνω ποσό που είχε υπογράψει ο αγρότης και ακύρωσε κατά 70.000 € την απαίτηση περιορίζοντάς τη στα 30.000€, δικαιώνοντας κατά πολύ τις αντιρρήσεις του αγρότη.

Άλλη περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου ήταν πρόσφατη υπόθεση αγρότη από την Πιερία, που η τράπεζα διεκδικούσε υποτιθέμενες οφειλές 140.000€ και ακυρώθηκε εξ ολοκλήρου το ποσό, με ορθή εφαρμογή του νόμου από την υπ’ αρ. 45/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (ενώ η τράπεζα επέμενε ότι της οφείλει 140.000€ από δάνεια ΑτΕ).

Ή όπως περίπτωση αγρότη από το χωριό στα βόρεια του Νομού Σερρών που η τράπεζα διεκδικούσε ποσό 25.56,61 € αποπληρωτέο σε δέκα χρόνια εντόκως, δηλ. συνολικά μέχρι το 2017 θα έπρεπε να πληρώσει 34.572,23 €, και κατέφυγε κι αυτός στα Δικαστήρια για να βρει το δίκιο του, γιατί ισχυριζόταν ότι τα δάνεια, που πράγματι είχε λάβει ήταν 3.000.00 δρχ. προ του έτους 2000 κι είχε πληρώσει το διπλάσιο τους. Διατάχθηκε λογιστική πραγματογνωμοσύνη με την υπ’ αρ. 143/2015 μη οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών και η λογιστική πραγματογνωμοσύνη κατέδειξε ότι ο αγρότης έχει δίκαιο!

Και δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις. Είναι πάμπολλες οι αποφάσεις που ερμήνευσαν το νόμο περί πανωτοκίων, χαρτογραφώντας μια συστηματική πλημμελή ερμηνεία από τα εμπλεκόμενα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρα, από την μέχρι τώρα εμπειρία στην εφαρμογή του νόμου για τα πανωτόκια, διαπιστώνεται, ότι καθόλου εύκολα θα επαληθευτεί η εξαγγελία για «κούρεμα 60% του κεφαλαίου» και τελικώς θα ισχύσει το ρηθέν «πολλοί οι κλητοί, ολίγοι οι εκλεκτοί» που θα πετύχουν να τους κουρευτούν κατά κεφάλαιο τα δάνεια. Εν κατακλείδι, το μεγάλο στοίχημα, θα είναι η σωστή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου για τα πανωτόκια από τις ίδιες τις τράπεζες , κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν διαφάνηκε να γίνεται με συνέπεια, συναινετικά και χωρίς καταφυγή στις δικαστικές αίθουσες. Θα αναμένουμε με ενδιαφέρον τα στατιστικά αποτελέσματα για αυτά τα 80.000 ΑΦΜ που επίκειται να ενταχθούν στην πολλά υποσχόμενη ρύθμιση.
Σχετικοί σύνδεσμοι: Αποτελέσματα εξωδικαστικού μηχανισμού
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ 1

ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ 2

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ:
ΟΕΝΕΤ.GR

AGROTYPOS.GR

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ περι ρυθμισης κοκκινων αγροτικων δανειων

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 174.731,39 €

Αναφορικά με αγροτικά δάνεια, μαθήματα ορθής απονομής δικαίου έδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης με την πρόσφατη υπ’ αρ. 45/13.2.2018 οριστική απόφασή του, με την οποία ακύρωσε διαταγή πληρωμής ποσού 174.000€, εφαρμόζοντας ορθά το νόμο περί πανωτοκίων (αρθρ. 39 Ν. 3259/2004). Η υπόθεση αφορά αγρότη από την περιοχή Αιγινίου Πιερίας, ο οποίος είχε λάβει αγροτικά δάνεια από την ΑτΕ, για τα οποία τού δήλωσε το 2004 η τράπεζα ότι δεν επηρεάζονται από το νόμο για τα πανωτόκια (Ν. 3259/2004) και το 2005 τον έβαλε να αναγνωρίσει και να υπογράψει 10ετή ρύθμιση των υποτιθέμενων οφειλομένων δανείων του, ύψους 117.000€. Το ποσό της ρύθμισης με τους τόκους μέχρι το 2017 έφτασε στα 139.598,36€, οπότε καταγγέλθηκε και απαιτήθηκε ολόκληρο το ποσό.
Ο ίδιος αγρότης είχε λάβει το 2006 από την διάδοχο τράπεζα κι ένα άλλο αγροτικό δάνειο ύψους 25.000€, που το 2017 είχε φτάσει στα 28.914,83 €, οπότε καταγγέλθηκε κι απαιτήθηκε ολόκληρο το ποσό.
Από την τράπεζα εκδόθηκε το 2017 διαταγή πληρωμής για τα 139.598,36€ και για τα 28.914,83 €, συν δικαστικά έξοδα, συνολικά 174.731,39 €.

Σύμφωνα με την απόφαση, που έκανε δεκτό το σχετικό λόγο ανακοπής, η επιμέρους απαίτηση των 139.598,36€ προέκυψε από εσφαλμένο υπολογισμό των ληφθέντων κεφαλαίων του εν λόγω αγρότη. Αποδείχθηκε ότι αυτός πραγματικά είχε λάβει από το 1983 μέχρι και το 1997 για τις καλλιεργητικές του ανάγκες κεφάλαια συνολικού ποσού12.425.675 δρχ (36.465,66€).
Έναντι δε, αυτών συνολικά κατέβαλε στην ΑτΕ και στην διάδοχο τράπεζα εν συνεχεία, συνολικά 95.767,03€ δηλαδή πλήρωσε 22.835,70€ παραπάνω από το διπλάσιο των ληφθέντων κεφαλαίων! Οπότε κρίθηκε, ότι δεν υφίσταται η οφειλή από την ‘ρύθμιση δανείων’ ποσού 117.000 € κι ακυρώθηκε, παρά το ότι την «αναγνώρισε», διότι η αναγνώριση έγινε κατά παράβαση του νόμου των πανωτοκίων.

Επίσης, με την απόφαση έγινε δεκτός ο προταθείς με δεύτερο λόγο ανακοπής συμψηφισμός των αχρεωστήτως καταβληθέντων 22.835,70 € με την νόμιμη οφειλή από το άλλο δάνειο των 28.914,83 €, οπότε μειώθηκε η νόμιμη οφειλή κατά 22.835,70€.

Το δικαστήριο, επίσης, έκανε δεκτό, ότι τα αγροτικά δάνεια που συνομολογήθηκαν από την ΑτΕ ως ‘ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασμός’ δεν συνιστούν κατά νομική ορθότητα αλληλόχρεο λογαριασμό. Παρά το ότι έτσι η τράπεζα τα ‘βάφτιζε’, στην πραγματικότητα επρόκειτο για απλούς δοσοληπτικούς λογαριασμούς, για απλές συμβάσεις δανείων.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τονιστεί ότι το Δικαστήριο δεν χαρίστηκε σε κανέναν, ούτε επιβράβευσε κάποιον ‘κακοπληρωτή’ δανειολήπτη. Στην κριθείσα περίπτωση, ο αγρότης δανειολήπτης ήταν καλοπληρωτής, καθώς μάλιστα πλήρωσε στο διπλάσιο τα κεφάλαια που πράγματι έλαβε και κατέβαλε και παραπάνω 22.835,70€, το οποία ορθώς συμψηφίστηκαν με την άλλη νόμιμη οφειλή του, μιας και είχαν καταβληθεί μετά την ισχύ του Ν. 3259/2004.

Εν κατακλείδι, το Δικαστήριο εφάρμοσε τον νόμο που ορίζει ότι οι οφειλές από αγροτικά δάνεια έχουν ανώτατο όριο το διπλάσιο των ληφθέντων κεφαλαίων, ενώ στην προκειμένη περίπτωση, εάν ο δανειολήπτης δεν ασκούσε τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα, θα κατέληγε για τα 12,5 εκατομμύρια δραχμές (ή 36.400€) που όλα κι όλα είχε λάβει, να πληρώσει 138.000€ συν τα 95.767,03€ που ήδη είχε καταβάλλει, δηλ. συνολικά θα αναγκαζόταν να πληρώσει 233.000 € τα 36.000€ που είχε λάβει ήτοι 6,5 φορές παραπάνω από το ποσό των ληφθέντων κεφαλαίων!

Έτσι, η κρινομένη υπόθεση έδωσε άλλη μια αφορμή για να διαπιστωθεί, ότι δεν αρκεί ότι ψηφίστηκε ο νόμος για τα πανωτόκια κι ότι ορίστηκε ανώτατο όριο για τα αγροτικά δάνεια το διπλάσιο των ληφθέντων κεφαλαίων, διότι στην πράξη αποδεικνύεται, όπως εν προκειμένω, ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται τόσο αυτονόητα από ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά με σχοινοτενείς μεθοδεύσεις, επιτυγχάνουν, συχνά, να εφελκύουν ωφελήματα μεγαλύτερα απ’ όσα ο νόμος τους επιτρέπει. –

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
WWW.AGROTYPOS.GR ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ www.anexartitos.gr

SERRESNEWS.BLOGY.GR

www.agro24.gr

NEWX

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
http://www.agrotika-nea.gr/a/dikaiwsh-agroth-me-to-nomo-gia-ta-panwtokia-akyrws/28546073

www.palo.gr

ΔΣΑ Τραπεζα Νομικων Πληροφοριων “Ισοκράτης”

Πανωτόκια σε αγροτικά δάνεια  (Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι…)

Προοίμιο

Από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους το 1830 και μέχρι το 1980 δεν γινόταν μηνιαίος ή τριμηνιαίος ανατοκισμός σε κανένα τραπεζικό δάνειο. Όμως, κακή τη τύχη, από τις 8-12-1980 τέθηκε σε ισχύ η περίφημη υπ’ αριθ. 289/1980 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 παρ. 6 του Νόμου 1083/1980, που κάποιος υπουργός υπέγραψε κι επέτρεψε τον απεριόριστο κι άνευ συμφωνίας μηνιαίο/ τριμηνιαίο/ εξαμηνιαίο ανατοκισμό των καθυστερούμενων τόκων!

Συνάμα τα επιτόκια των μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών δανείων, ενώ  σ’ όλη  τη δεκαετία του ’60 και μέχρι τον Ιούνιο 1973 κυμαίνονταν από 7,50% μέχρι 8,00%, σκαρφάλωσαν τον Οκτώβριο 1980 σε 18,5% και  εκτινάχθηκαν τον Μάιο 1993 μέχρι και 27,50%,  με αποτέλεσμα  οι αυξημένες τοκοχρεωλυτικές δόσεις να μην μπορούν να εξυπηρετούνται και να καθυστερούν, οπότε οι καθυστερούμενοι τόκοι προστίθονταν στη δόση του επόμενου μήνα/τριμήνου/εξαμήνου και ούτω καθεξής, με συνέπεια η οφειλή, αναπόδραστα, να αυξάνονταν με γεωμετρική πρόοδο μεσοπρόθεσμα  8 και 10 φορές πάνω από το ληφθέν κεφάλαιο! Οι παράγοντες αυτοί εξέθρεψαν το φαινόμενο της υπέρμετρης και καταστροφικής για τις επιχειρήσεις διογκώσεως των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Δηλαδή, με απλά λόγια, η αποβιομηχάνηση της χώρας συντελέστηκε κατά κύριο λόγο εξ αιτίας του ανεξέλεγκτου ανατοκισμού, που πολλαπλασίαζε με γεωμετρική πρόοδο το χρέος από τον τραπεζικό  δανεισμό.

Το δικαίωμα τού χωρίς περιορισμούς  ανατοκισμού δυνάμει της ανωτέρω αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής πράγματι προκάλεσε μεγάλη καταστροφή στην ελληνική βιομηχανία και μεταποίηση, που έλαβε τεράστιες διαστάσεις κι είχε σαν αποτέλεσμα να χρεωκοπήσουν οι περισσότερες από τις παραγωγικές μονάδες της χώρας. Δεκαοκτώ  χρόνια μετά την εφαρμογή της αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής,  ο  Άρειος Πάγος διαπίστωσε, εν τέλει,  το τεράστιο πρόβλημα και  με τις ιστορικές αποφάσεις τής Ολομέλειας του υπ’ αρ.  8/1998 και  9/1998 ανέτρεψε την μέχρι τότε νομολογία του (που δεχόταν ως νόμιμο τον χωρίς περιορισμό ανατοκισμό των καθυστερούμενων τόκων).

Η αλλαγή της νομολογίας του ΑΠ αμέσως προκάλεσε νομοθετική  παρέμβαση. Θεσπίστηκε η απαγόρευση ανατοκισμού με συχνότητα μικρότερης του εξαμήνου (άρθρο 12  Ν. 2601/1998).  Στη συνέχεια, θεσπίστηκαν τα ανώτατα όρια που θα μπορούσε να φτάσει πλέον μια τραπεζική απαίτηση (4πλασιο, 3πλασιο, 2πλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, αναλόγως πότε λήφθηκε το δάνειο), αλλά συγχρόνως ορίστηκε πως ό,τι είχε καταβληθεί μέχρι τότε, παραπάνω των ορίων αυτών, δεν αναζητείται  σε καμία περίπτωση (άρθρ. 30 § 2 εδ. β` του Ν. 2789/2000).

 Ο νόμος του 2004 για τα δάνεια των αγροτών /κτηνοτρόφων

Εν τέλει, με το Νόμο  3259/2004, εισήχθη  επιτέλους ο καθορισμός του 2πλασίου ως ανώτατου ορίου της συνολικής οφειλής τους προς την τράπεζα,  (κι αν δεν υπάρχουν στοιχεία για τα προ του 1990 ληφθέντα κεφάλαια θεσπίστηκε ευνοϊκότερος συντελεστής 1,5)  για τα δάνεια των αγροτών και των κτηνοτρόφων, φυσικών προσώπων, αλλά και εταιρειών με  αντικείμενο γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, όπως  η πρόσφατη απόφαση υπ’ αρ. 11/2016 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου απεφάνθη, κρίνοντας το ζήτημα, εάν ως αγρότες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 § 5 του Ν. 3259/2004, θεωρούνται, πέραν των φυσικών και τα νομικά πρόσωπα και μάλιστα τόσον οι προσωπικές, όσον και οι κεφαλαιουχικές εταιρίες ή οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι ΙΚΕ, που οι εταίροι κατά πλειοψηφία είναι αγρότες και ασχολούνται με την γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία κλπ,  και εάν τελικά δικαιούνται και τα νομικά πρόσωπα την προνομιακή μεταχείριση, την οποία προβλέπει ο ως άνω νόμος για τους αγρότες, στην έννοια των οποίων υπάγονται όλοι οι ασχολούμενοι με τη γεωργία, κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία, σηροτροφία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, δασοπονία. Επίσης και όσοι από αυτούς ασχολούνται συμπληρωματικά και με τον αγροτουρισμό, αγροτοβιομηχανία, παραδοσιακή βιοτεχνία και προστασία του φυσικού χώρου, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται στα όρια της αγροτικής εκμετάλλευσης και στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας.
Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς πόσο μεγάλη σημασία  είχε η παραπάνω απόφαση της Ολομέλειας και τι μεγάλο εύρος από επιχειρηματικά  δάνεια περιλαμβάνει, για τα οποία αναγνωρίζεται πλέον, ότι έχουν οροφή οφειλής μέχρι το διπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι στην Κύπρο το 2πλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου, ως ανώτατο όριο οφειλής  θεσπίστηκε από το 1977!!!  Εκεί, στο αδελφό κράτος,  με ένα νόμο κι ένα άρθρο, επιτυχώς έδωσαν  λύση και βρήκαν την χρυσή τομή για τα ανώτατα όρια της τραπεζικής οφειλής. Με το άρθρ. 6 του υπ’ αρ.  2/1977 κυπριακού Νόμου περί Τόκου απαγορεύονταν  η απαίτηση τόκων  να υπερβαίνει το ληφθέν κεφάλαιο [«ο τόκος …δεν θα υπερβαίνει το ποσόν του αρχικού χρέους»].  Ο νόμος αυτός αποτέλεσε αναμφίβολα το κατάλληλο υπόβαθρο για να γραφεί μια χρυσή περίοδος ευημερίας κι ανάπτυξης στην Κύπρο, ενώ στην Ελλάδα εξ αιτίας της θέσπισης του απεριόριστου ανατοκισμού από το 1980 και μέχρι το 2004 καταστρέφονταν οι εγχώριες βιομηχανικές, βιοτεχνικές, αγροτικές και  μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Προβλήματα εφαρμογής του νόμου για τα δάνεια των αγροτών

Όμως, παρά την θέσπιση του 2πλασιου ως ανώτατου ορίου οφειλής για τα αγροτικά δάνεια, παρατηρήθηκε  έντονα το φαινόμενο καταστρατήγησης του νόμου και μη ορθής εφαρμογής του από την ΑτΕ, η οποία, αν και εσχάτως λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση, δεν έπαυσαν οι παρά το νόμο απαιτήσεις της από την κακή εφαρμογή του νόμου, να στοιχειώνουν τον ύπνο πολλών αγροτών. Ακόμη κι όσες απαιτήσεις μεταφέρθηκαν στην διάδοχο τράπεζα, συνεχίζουν να διεκδικούνται με τις παράνομες προσαυξήσεις λόγω εσφαλμένου υπολογισμού και κακής εφαρμογής του νόμου 3259/2004. Ενώ λοιπόν η ΑτΕ ‘παρέδωσε την ψυχή της’, με την θέση της σε εκκαθάριση, το χούι τής μη ορθής εφαρμογής του νόμου, συνεχίζεται….

Ενδεικτικά, παρατίθενται τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Περίπτωση πρώτη (μηδενισμός απαίτησης)

Τρεις αγρότες (2 πρωτοφειλέτες κι 1 εγγυητής) από το Χουμνικό Σερρών καλούνταν από την τράπεζα να εξοφλήσουν υποτιθέμενο   υπόλοιπο οφειλής 28.000€. Όμως οι δανειολήπτες αυτοί ενώ είχαν λάβει διάφορα αγροτικά  δάνεια  συνολικού ύψους περί τα 10 εκατομμύρια  δραχμές (30.000  €) κι είχαν πληρώσει στην τράπεζα 69.496 €, δηλαδή πάνω από το διπλάσιο, καλούνταν από την τράπεζα να πληρώσουν κι άλλα… 28.000€! Η επιπλέον απαίτηση δεν ήταν νόμιμη και μετά από  άσκηση αγωγής από αυτούς, ακυρώθηκε ολοσχερώς η απαίτηση των 28.000€ με την υπ’ αρ. 126/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, που κατέστη τελεσίδικη κι αμετάκλητη.

Περίπτωση δεύτερη (περιορισμός απαίτησης στο μισό)

Αγρότης από το Νέο Σκοπό Σερρών  καλούνταν από την τράπεζα να εξοφλήσει υποτιθέμενο υπόλοιπο από αγροτικά δάνεια ύψους 101.000 €. Και σ΄αυτήν την περίπτωση η τράπεζα δεν εφάρμοσε σωστά το νόμο, αγνόησε πληρωμές του δανειολήπτη  και δεν υπολόγισε το ανώτατο ύψος στο διπλάσιο των ληφθέντων κεφαλαίων. Μετά από αγωγή του, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο αγρότης αυτός είχε λάβει συνολικά περί τα 7.721.000 δρχ και είχε πληρώσει 6.027.000 δρχ . Επειδή δεν είχε πληρώσει το διπλάσιο των ληφθέντων κεφαλαίων (15.442.108 δρχ), αφαιρέθηκαν απ’ το ανώτατο όριο (15.442.108 δρχ)  οι καταβολές του και το Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών με την υπ’ αρ. 125/2012 τελεσίδικη κι αμετάκλητη απόφαση του,  περιόρισε την οφειλή του, που είχε φτάσει κατά την τράπεζα τα 101.000 €, σε  27.630 € εντόκως από 4.8.2004, δηλαδή  τού περιόρισε την οφειλή περίπου στο μισό  (27.630 € συν νόμιμοι τόκοι περίπου  17.000€) απ΄ ό,τι η τράπεζα διεκδικούσε.

Περίπτωση τρίτη (μηδενισμός απαίτησης)

Αγρότης από χωριό στα βόρεια του Νομού Σερρών είχε λάβει το 1999 δάνειο 3.000.00 δρχ. το οποίο κάποια στιγμή σταμάτησε να εξυπηρετεί. Η τράπεζα τον κάλεσε το 2007 σε ρύθμιση και αυτός αναγνώρισε ότι χρωστά υπόλοιπο κεφαλαίου  25.56,61 € αποπληρωτέο σε δέκα χρόνια εντόκως, δηλ. συνολικά μέχρι το 2017 θα έπρεπε να πληρώσει 34.572,23 €. Δηλαδή θα έπρεπε να πληρώσει 4 φορές το ληφθέν κεφάλαιο, χωρίς να υπολογίζονται οι καταβολές που είχε ήδη κάνει από το 1999 μέχρι το 2007!

Κατόπιν αγωγής του, διατάχθηκε λογιστική πραγματογνωμοσύνη με την υπ’ αρ. 143/2015 μη οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών. Η λογιστική πραγματογνωμοσύνη δικαιώσε πλήρως τον ενδιαφερόμενο αγρότη και διαπίστωσε,  ότι όχι μόνο πλήρωσε τα διπλάσια απ’ ό,τι έλαβε, αλλά και πολύ παραπάνω (συνολικά πλήρωσε 21.000€) και συνεπώς δεν οφείλει απολύτως τίποτα, αλλά απεναντίας έχει να λαμβάνει πίσω.

Επιμύθιο

Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι για μερικούς τραπεζίτες   1+1 δεν κάνουν 2, παρά το ότι ο νόμος έτσι διακελεύει. Η πράξη καταδεικνύει επίσης, ότι η εφαρμογή ενός νόμου δεν είναι, τελικώς, τόσο απλή, όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Η εφαρμογή του διπλασίου ως ανώτατου ορίου στις τραπεζικές απαιτήσεις από αγροτικά / κτηνοτροφικά δάνεια δεν γίνεται πάντοτε απλά κι εύκολα, όπως ο νομοθέτης προέβλεψε, αλλά συναντά όχι σπάνια συμπληγάδες, όπως αμφισβητήσιμες «αναγνωρίσεις χρεών» και τραπεζολογιστικές μαεστρίες, που, παρά το νόμο,  πολλές φορές καταλήγουν  το 1+1 να κάνει 11 !

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:
http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=107914
https://www.anexartitos.gr/panotokia-se-agrotika-daneia-prota-vgainei-psychi-kai-meta-choyi

http://www.serraikanea.gr/oikonomia/item/84320-panotokia-se-daneia-agroton-prota-vgainei-i-psyxi-kai-meta-to-xoyi-grafei.html

http://serresnews.blogy.gr/post/5114-panotokia-se-daneia-agroton-

ΦΩΝΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ σε ΔΑΝΕΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ από ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΤΕ)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ για ΔΑΝΕΙΑ  ΑΤΕ  (ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ)

Τελεσίδικα κι αμετάκλητα ακύρωση οφειλής 37.000€ κι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ύψους 13.000€! 

Τελεσίδικος μηδενισμός οφειλής 140.000 απο δάνεια πρώην ΑτΕ Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής 174.731,39€

ΜονΠρωτΣερ 144/2018 Αναγνώριση ανυπαρξίας χρέους 36.000€ απο αγροτικά δάνεια Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

  • 1
  • 2