Πρωτοδικείο Σερρών: Απόφαση σταθμός για τα πανωτόκια Αγροτών

Το Πρωτοδικείο  δικαίωσε τους αγρότες και αναγνώρισε ότι δεν οφείλουν το ποσό που διεκδικούσε η ΑΤΕ.
Απόφαση σταθμό εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών, με την οποία (υπ” αρ. 126/2012) εκδίκασε απαίτηση της ΑτΕ ύψους 28.000 €, πλέον τόκων, κατά τριών αγροτών από ρύθμιση δανείων τους. Το πρωτοδικείο δικαίωσε τους αγρότες και αναγνώρισε ότι δεν οφείλουν το ποσό. Η απόφαση κατέστη ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ.

Με παρόμοια απόφασή του (υπ” αρ.125/2012) το ίδιο δικαστήριο έκρινε άλλη απαίτηση της ΑτΕ ύψους 101.000 € (37.530 €κεφάλαιο και 63.008 € τόκοι)κατά αγρότη . Αποδείχθηκε ότι η ΑτΕ εσφαλμένα υπολόγιζε την απαίτησή της και δεν έλαβε υπόψιν καταβολές που έγιναν από τον οφειλέτη αγρότη.

Τελικά, το Δικαστήριο ακύρωσε την «αναγνώριση οφειλής» για το παραπάνω ποσό που είχε υπογράψει ο αγρότης και διέγραψε κατά 70.000 € την απαίτηση περιορίζοντάς τη στα 30.000€, δικαιώνοντας κατά πολύ τις αντιρρήσεις του αγρότη. Η απόφαση κατέστη ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ.

Σύμφωνα με το δικηγόρο των Σερραίων αγροτών, Φώτιο Γ.Βαγενά, οι παραπάνω αποφάσεις καταδεικνύουν ότι η Αγροτική Τράπεζα κατά τη ρύθμιση αγροτικών χρεών δεν εφάρμοζε ορθά το νόμο των πανωτοκίων, αλλά προέβαινε σε εσφαλμένους υπολογισμούς των οφειλών των αγροτικών δανείων, είτε διογκώνοντας παράνομα την οφειλή, είτε «ξεχνώντας» να υπολογίσει πολλές καταβολές των αγροτών, με αποτέλεσμα να μη μειώνεται η οφειλή τους, αλλά, αντίθετα, τους υποχρέωνε να αναγνωρίζουν είτε ότι εξακολουθούν να οφείλουν μεγάλα ποσά, ενώ είχαν εξοφλήσει ολοσχερώς, είτε ότι χρωστούν πολύ μεγαλύτερα ποσά, απ’ όσα πραγματικά οφείλουν.

ΔΑΝΕΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΓΡΟΤΗ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 36.495,74€  ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΙ  13.113€
Ιστορικό
Όταν δημοσιεύτηκε ο νόμος για τα πανωτόκια των αγροτών (Ν. 3259/2004) ένας αγρότης από χωριό του Νομού Σερρών, αιτήθηκε την υπαγωγή του δανείου του, στις διατάξεις του παραπάνω νόμου. Η τράπεζα απάντησε ότι η οφειλή του δεν επηρεάζεται από το νόμο και  απαίτησε το ποσό των 27.557,45€, το οποίο ο αγρότης αναγνώρισε το 2007 με «Πρόσθετη πράξη ρύθμισης οφειλής» πληρωτέο σε 10 χρόνια από το 2007 έως το 2017, σε εξαμηνιαίες δόσεις, οπότε θα κατέλαβε συνολικά ποσό 36.495,74€.
Ο οφειλέτης είχε βγει στη σύνταξη το 2005 και πλήρωνε τις δόσεις από την πρόωρη σύνταξή του. Έχοντας την πεποίθηση ότι έχει εξοφλήσει το διπλάσιο του κεφαλαίου, άσκησε μέσω του Δικηγόρου Σερρών, Βαγενά Φωτίου,  αγωγή το 2012 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών, για να αναγνωριστεί ότι δεν οφείλει το παραπάνω ποσό και ζητούσε επιπλέον να του επιστραφεί το ποσό που είχε καταβάλει χωρίς νόμιμη αιτία.
Λογιστική Πραγματογνωμοσύνη
Εκδόθηκε προδικαστική απόφαση η υπ’ αρ. 143/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, που διέταξε λογιστική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να ελεγχθούν λογιστικά οι εκατέρωθεν ισχυρισμοί και  τα  αποδεικτικά έγγραφα. Ο ενάγων απεβίωσε το 2015,  πριν ακόμη ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη. Η τραπεζολογιστική  πραγματογνωμοσύνη ολοκληρώθηκε από διορισμένο από το δικαστήριο, καθηγητή οικονομολόγο και  κατατέθηκε  το 2017 στη γραμματεία του ανωτέρω δικαστηρίου. Σύμφωνα με το πόρισμά της πραγματογνωμοσύνης,  ο ενάγων είχε δίκαιο, είχε εξοφλήσει ολοσχερώς στο διπλάσιο το δάνειο και   είχε πληρώσει περισσότερα από το διπλάσιο.
Πρωτόδικη απόφαση
Με πρωτοβουλία των κληρονόμων του αρχικού ενάγοντος, συζητήθηκε η αγωγή εκ νέου, το Μάρτιο του 2018 κι  εκδόθηκε η υπ’ αρ. 144/28.6.2018 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών,  η οποία δικαίωσε οριστικά τους ισχυρισμούς του εκλιπόντος αγρότη, έστω και μετά θάνατον. Σύμφωνα με την απόφαση, αναγνωρίστηκε ότι δεν υπάρχει απαίτηση ποσού  36.495,74€, καθόσον με βάση το αρχικό δάνειο των 3.000.000 δρχ (8.804,11€) αυτός είχε πληρώσει συνολικά 24.963,69€,  δηλαδή το διπλάσιο (17.608,22€) κι επιπλέον 7.355,47€ αχρεωστήτως, το οποίο υποχρεώθηκε η τράπεζα να επιστρέψει στους κληρονόμους του!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Έφεση κατά πρωτόδικής απόφασης

Η τράπεζα άσκησε έφεση που συζητήθηκε στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης στις 8 Νοεμβρίου 2019  κι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 626/20.3.2020 απόφαση (τακτικής διαδικασίας), η οποία επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση την υπ’ αρ. 144/28.6.2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, ώστε τελεσίδικα αναγνωρίστηκε η ανυπαρξία της οφειλής των 36.495,74€  και υποχρεώθηκε η τράπεζα να επιστρέψει στους κληρονόμους του ενάγοντος το ποσό των 7.355,47€, έντοκα από τότε που είχε καταβληθεί,  ως αχρεωστήτως εισπραχθέν!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απόφαση του Εφετείου, κατέστη αμετάκλητη καθώς δεν ασκήθηκε αναίρεση εντός μηνός από την επίδοση της αποφάσεως στην τράπεζα.  Οι κληρονόμοι επίσπευσαν αναγκαστική εκτέλεση κατά της τράπεζας κοινοποιώντας την από 1 Οκτωβρίου 2020 επιταγή προς πληρωμή προς στην τράπεζα επιτάσσοντάς της να τους καταβάλλει το ποσό εντόκως, πλέον εξόδων, διαφορετικά θα το εισέπρατταν αναγκαστικά με κατάσχεση σε βάρος της περιουσίας της τραπέζης!

Τελικά, εκουσίως κατέβαλε η τράπεζα το επιταχθέν ποσό, το οποίο με τους τόκους και τα έξοδα ανήλθε στα 13.113€!

Σίγουρα, πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου δικαίωση του εκλιπόντος και των κληρονόμων του.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

ΕΡΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 

INFONEWS

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΒΗΜΑ 

 

Ο δανειολήπτης αρχικά είχε ασκήσει εμπρόθεσμα  ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής για το ποσό  των 24.559€, όμως, πριν την εκδίκαση, υπέβαλε τεκμηριωμένο αίτημα διακανονισμού και με κατάλληλη διαπραγμάτευση, τελικά στις 3.11.2020 η τράπεζα δέχθηκε εξωδικαστικό συμβιβασμό, αντί του ποσού των 24.559€, να λάβει 4.050€ με εφάπαξ καταβολή, διαγράφοντας το υπόλοιπο.

Πρόκειται, πράγματι,  για μεγάλο κούρεμα χρέους, και μάλιστα ο δανειολήπτης διέθετε ακίνητη περιουσία, ικανή να καλύψει την απαίτηση. Ωστόσο, πρυτάνευσε η λογική απο πλευράς τράπεζας, με υπολογισμό ζημίας και κέρδους, κι έτσι καταλήξαν τα μέρη σε μια αμοιβαία επωφελή λύση.

Με τέχνη, τρόπο κι υπομονή, πολλές υποθέσεις μπορούν να κλείσουν ορθολογικά.

Αρκεί να ασχοληθούν οι ειδικοί.

ΕΙΔΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Εν όψει της επικείμενης άρσης προστασίας α΄κατοικίας και του σχεδιαζόμενου νέου Πτωχευτικού Κώδικα, οι τράπεζες έχουν προτείνει να δημιουργηθεί εταιρία του Δημοσίου, η οποία θα αγοράζει στον πλειστηριασμό τα ακίνητα των ευπαθών ομάδων (ανέργων, υπερχρεωμένων ελεύθερων επαγγελματιών κι επιχειρηματιών, πολιτών χαμηλού εισοδήματος).

Στη συνέχεια το δημόσιο θα έχει τη δυνατότητα να τα επιστρέψει στους ιδιοκτήτες τους έναντι χαμηλού τιμήματος.

Άρα, εαν ισχύσει τελικά, πάλι θα έχουν την ευκαιρία τους αυτοί που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν είτε σε νόμο Κατσέλη, είτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επομένως, ο πλειστηριασμός της α’ κατοικίας, δεν θα είναι απαραίτητα ένα πικρό τέλος, αλλά ένας άλλος τρόπος επανάκτησης της κατοικίας

“ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ” – ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ. Δεκτή η ένσταση δανειοληπτών. Με δικαστική απόφαση διατάχθηκε επανυπολογισμός τραπεζικής απαίτησης, λόγω μη νόμιμου κυμαινόμενου επιτοκίου.

Τα πραγματικά περιστατικά
Μια Τράπεζα άσκησε αγωγή χρέους κατά ομόρρυθμης εταιρείας και κατά των εταίρων και των εγγυητών. Αιτία της απαίτησης ήταν απο επιχειρηματικό δάνειο το χρεωστικό κατάλοιπο ποσού 69.337 € από πίστωση με αλληλόχρεο λογ/μο, που ξεκίνησε το 2005 μέχρι που καταγγέλθηκε κι έκλεισε το 2014. Η αγωγή δικάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών. Οι εναγόμενοι δανειολήπτες σε αντίκρουση της αγωγικής απαίτησης πρότειναν την ένσταση ότι το επιτόκιο στην επίδικη σύμβαση, αν και ήταν κυμαινόμενο, δεν μειώθηκε, ως όφειλε, με αποτέλεσμα οι τόκοι να είναι υπολογισμένοι με μη νόμιμο επιτόκιο, κι άρα παράνομοι και καταχρηστικοί.

Το παραπάνω Δικαστήριο με την υπ’ αρ. 120/2019 προδικαστική απόφασή του έκανε δεκτή την ένσταση και διέταξε τραπεζολογιστική πραγματογνωμοσύνη, με αντικείμενο τον επανακαθορισμό των τόκων και της απαίτησης γενικότερα, με κυμαινόμενο επιτόκιο, όπως αυτό έπρεπε να είχε κυμανθεί (ενίοτε μειωθεί) με βάση αντικειμενικούς επιτοκιακούς δείκτες. Αναμένεται εντός 2020 η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, η οποία ανατέθηκε σε καθηγητή λογιστικής του πρώην ΤΕΙ Σερρών και ήδη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Τα οφέλη για τους εναγόμενους δανειολήπτες
1) Κατ΄αρχήν, το σημαντικό είναι ότι δεν έγινε δεκτή η αγωγή, αλλά διατάχθηκε ο επανυπολογισμός της αγωγικής απαίτησης. Οι δανειολήτπες δεν ηττήθηκαν και δεν υποχρεώθηκαν στην καταβολή του αγωγικού ποσού.

2) Αξιοσημείωτο είναι ότι η απαίτηση της τράπεζας ποσού 69.337 € απαρτίζεται από τόκους 54.010€, οι οποίοι θα επαναϋπολογιστούν με αληθώς κυμαινόμενο επιτόκιο κι όχι με το συμβατικό που κρίθηκε μη σύννομο (και γι΄αυτό διατάχθηκε η σχετική λογιστική πραγματογνωμοσύνη). Εύλογα προβλέπεται, ότι ο επανυπολογισμός θα οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση των οφειλόμενων τόκων και άρα σε μείωση της απαιτήσεως εν γένει.

3) Έως ότου επανυπολογιστούν οι τόκοι με ορθό επιτόκιο κι εκκαθαριστεί η απαίτηση, η υπόθεση δεν μπορεί να τελεσιδικήσει και η τράπεζα δεν μπορεί να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας της εταιρείας, των εταίρων και των εγγυητών.

4) Η εκκρεμοδικία ανοίγει νέες δυνατότητες κι ευκαιρίες στους δανειολήπτες για διαπραγματευτούν, στο μεταξύ, με την αντίδικο τράπεζα, από καλύτερη διαπραγματευτική θέση.

Επιμύθιο
Η τραπεζική απαίτηση εμφανίζεται τις περισσότερες φορές ότι είναι ανελαστική, αναπόδραστη, αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε έτσι. Η επισταμένη διερεύνηση μιας τραπεζικής απαιτήσεως μπορεί να καταδείξει τα αδύναμα σημεία της, τις παρανομίες που αυτή ενδεχομένως μπορεί να εμπεριέχει, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί με επιτυχία σε δικαστικό επίπεδο, να οδηγήσει σε μείωση της απαίτησης και να βελτιώσει τη διαπραγματευτική θέση του δανειολήπτη συνολικά.-

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ παρόντος άρθρου σε:
SERRESLIFE.GR

ΕΠΙΛΟΓΕΣ.TV

SERRAIKA NEA.GR

ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΚΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΜΗΔΕΝΙΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 140.000€ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ 22.835€ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ

Ολοσχερής μηδενισμός χρέους 140.000 ευρώ από οφειλόμενα δάνεια της πρώην ΑΤΕ επιτεύχθηκε από  αγρότη από το Αιγίνιο Πιερίας και πέτυχε να του επιστραφούν και 22.835 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Το ιστορικό της υπόθεσης
Η διάδοχος της ΑτΕ Τράπεζα το Μάρτιο 2017 αιτήθηκε κι εκδόθηκε εις βάρος του αγρότη διαταγή πληρωμής: α) για 139.598,36€ από παλιά δάνεια της ΑτΕ που τα είχε ρυθμίσει με την διάδοχο τράπεζα και ήταν σε καθυστέρηση και β) για 28.914,83€ από δάνειο σε καθυστέρηση που είχε λάβει το 2006. Συνολικά επιτασσόταν με βάση τη Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης να καταβάλλει κεφάλαιο 168.513,19€, δικαστική δαπάνη 5.550€ και 668€ για λοιπά έξοδα δηλ. συνολικά 174.731,39€!
Τότε ο αγρότης απευθύνθηκε σε δικηγόρο ειδικό για αγροτικά δάνεια, στον δικηγόρο Σερρών Φώτιο Βαγενά. Με την εμπρόθεσμη άσκηση του κατάλληλου δικογράφου ανακοπής πέτυχε να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής πρωτόδικα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης, διότι έγινε δεκτό πώς τα 139.598,36€ ήταν όλα πανωτόκια, που παρανόμως διεκδικούνταν από την τράπεζα. Συγχρόνως, λόγω του ότι ο αγρότης είχε πληρώσει και 22.835,70 € περισσότερα από το διπλάσιο των αρχικώς ληφθέντων από την ΑτΕ κεφαλαίων, έγινε δεκτό να επιστραφεί το ποσό αυτό και να συμψηφιστεί με την υπαρκτή οφειλή των 28.914,83€, οπότε μειώθηκε η πραγματική οφειλή σε 6.079,13 €!
Η τράπεζα άσκησε έφεση στο Εφετείο Θεσσαλονίκης κι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 10/2019 απόφαση που έκρινε όμοια με την πρωτόδικη απόφαση και τελεσίδικα ακύρωσε τη διαταγή πληρωμής, μηδενίζοντας οφειλή των 139.598,36€ από οφειλόμενα δάνεια της πρώην ΑΤΕ και επέστρεψε τα 22.835,70€ συμψηφίζοντάς τα με την άλλη υπαρκτή οφειλή των 28.914,83€, μειώνοντας την στα 6.079,13 €, όπως και το πρωτόδικο δικαστήριο είχε κρίνει. Η απόφαση πρόσφατα κατέστη αμετάκλητη κι έτσι δρομολογείται η άρση της κατάσχεσης που του είχε επιβάλλει η τράπεζα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του, δεσμεύοντας επιδοτήσεις του.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

AGRONEWS

ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ (www.agrotypos.gr)

ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΝΕΑ (www.serraikanea.gr)

H ΠΡΟΟΔΟΣ

ΚΑΤΑΧΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ BLOG

agroekfrasi 140000

Νέα απόφαση Νόμου Κατσέλη. Μηδενικές καταβολές για μια πενταετία. Για τη διάσωση α’ κατοικίας  μηνιαία δόση 107€ για 20 χρόνια

Με την 428/2018 του Ειρηνοδικείου Σερρών, που δημοσιεύτηκε στις 10 Δεκεμβρίου  2018, ρυθμίστηκαν χρέη αγρότη απο το Δήμο Εμμανουήλ Παπά Σερρών.  Είχε συνολικές οφειλές απο αγροτικά δάνεια 27.628,79€, απο δύο καταναλωτικά δάνεια, ποσό  16.394,65€, απο μακροπρόθεσμο τοκοχρεωλυτικό δάνειο, ποσό 68.889,33€ με προσημείωση υποθήκης 120.000€ σε ακίνητο εγγυήτριας,  από αλληλόχρεο λογ/μο, ποσό 4.921,30€, απο έτερο αλληλόχρεο λογ/μο , ποσό 4.911€, απο ανοικτό προσωπικό δάνειο ως εγγυητής, ποσό 58.910€, συνολικά: 181.655,07€.

Επί της αιτήσεως είχε εκδοθεί αρχικώς η   υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση  Ειρηνοδικείου Σερρών, με την οποία  είχαν οριστεί μηδενικές  δόσεις κι επανεξέταση μετά διετία, λόγω μηδενικού εισοδήματος.  Κατα την εκδίκαση της επανεξέτασης της αιτήσεως  εξεδόθη η προκείμενη απόφαση 428/2018 του Ειρηνοδικείου Σερρών, η οποία λαμβάνοντας υπόψιν τα εισοδήματά του και την αντικειμενική αξία της α΄κατοικίας του, όρισε μηδενικές δόσεις για τα δάνεια, που είχε ο αιτών λάβει χωρίς εμπράγματες  εξασφαλίσεις  και για τη διάσωση της α’ κατοικίας του ορίστηκε  αποπληρωμή τού 80% της αντικειμενικής αξίας της α’ κατοικίας του, ήτοι ποσό 25.739,56€ (διότι είχε ασκήσει την αίτηση Ν.3869/10 προ του 2015), το οποίο θα καταβάλει απο το Μάιο 2019 (λήξη της πενταετίας των μηδενικών δόσεων) και για 20 χρόνια με μηνιαία δόση ποσού 107,25€.  Εξαιρέθηκε, δε, απο την εκποίηση ένας αγρός που κατείχε εκτάσεως 3.500 τ.μ. λόγω μικρής εμπορικής αξίας.

Ιδού και το διατακτικό της αποφάσεως:

Η μετά θάνατον δικαίωση ενός αγρότη (Αναγνώριση ανυπαρξίας απαίτησης 36.000€ & Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων)

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία ενός αγρότη από χωριό των Σερρών που είχε λάβει δάνειο για τις καλλιέργειές του συνολικού ποσού 3.000.000 δραχμών το 1999, το οποίο όμως καθυστερούσε να αποπληρώνει λόγω καταστροφής της παραγωγής του.

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ
Όταν δημοσιεύτηκε ο Ν. 3259/2004 κι αιτήθηκε την υπαγωγή του δανείου του, στις διατάξεις για τα πανωτόκια των αγροτικών δανείων, (ήτοι μέγιστο οφειλής μέχρι το διπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου μείον τις γενόμενες καταβολές), η τράπεζα του απάντησε ότι η οφειλή του δεν επηρεάζεται από το νόμο για τα πανωτόκια, κι απαίτησε το ποσό των 27.557,45€, το οποίο τον υποχρέωσε να το αναγνωρίσει με «Πρόσθετη πράξη ρύθμισης οφειλής» το 2007, πληρωτέο σε 10 χρόνια από το 2007 έως το 2017, σε εξαμηνιαίες δόσεις, οπότε θα κατέλαβε συνολικά ποσό 36.495,74€.

Εντωμεταξύ βγήκε στη σύνταξη το 2005, αλλά πλήρωνε τις δόσεις από την πρόωρη σύνταξή του. Ο αγρότης αυτός, έχοντας την πεποίθηση ότι έχει εξοφλήσει το διπλάσιο του κεφαλαίου, άσκησε αγωγή το 2012 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών. Εκδόθηκε αρχικά η προδικαστική απόφαση υπ’ αρ. 143/2015, που διέταξε λογιστική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να ελεγχθούν λογιστικά οι εκατέρωθεν ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά έγγραφα.

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ!

Όμως, ζώντας κάτω από το καταθλιπτικό άγχος της υποτιθέμενης οφειλής στην τράπεζα, ο ενάγων απεβίωσε το 2015, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη. Ο πραγματογνώμων (καθηγητής λογιστικής του ΑΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) με εντολή των κληρονόμων τού αποβιώσαντος προχώρησε στην λογιστική πραγματογνωμοσύνη, την οποία κατέθεσε τελικώς το 2017 στη γραμματεία του ανωτέρω δικαστηρίου. Εξέλεγξε τις λήψεις των δανείων και τις πληρωμές, και κατέληξε στο ότι ο ενάγων είχε δίκαιο, είχε εξοφλήσει στο διπλάσιο το δάνειο που έλαβε.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Στη συνέχεια οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος αγρότη, επανέφεραν προς συζήτηση την αγωγή και αφού εκδικάστηκε το Μάρτιο του 2018, έχοντας πλέον το Δικαστήριο υπόψιν του τη διενεργηθείσα λογιστική πραγματογνωμοσύνη, εκδόθηκε η υπ αρ. 144/28.6.2018 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, η οποία δικαίωσε τους ισχυρισμούς του εκλιπόντος αγρότη, έστω και μετά θάνατον.

Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με την απόφαση, αναγνωρίστηκε ότι με βάση το αρχικό δάνειο των 3.000.000 δρχ (8.804,11€) αυτός είχε πληρώσει συνολικά 24.963,69€ δηλαδή το διπλάσιο (17.6.08,22€) κι επιπλέον 7.355,47€ αχρεωστήτως, το οποίο υποχρεώνεται η τράπεζα να επιστρέψει στους κληρονόμους του!

ΚΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ!
Σίγουρα, η δικαίωσή του δεν είναι άνευ περιεχομένου, αφού οι κληρονόμοι του απαλλάσσονται από ένα άδικο και παράνομο χρέος δήθεν συνολικού ποσού 36.495,74€, που η τράπεζα του είχε φορτώσει εντελώς αυθαίρετα και θα’ χουν λαμβάνειν από την τράπεζα τα ως άνω, που αυτή αχρεωστήτως εισέπραξε.
Άραγε, ο εκλιπών, που έφυγε από τη ζωή με αυτό το μαράζι, εκεί ψηλά που βρίσκεται πλέον, θα λάβει την πληροφορία, ότι δικαιώθηκε, για να βρει η ψυχή του μόνιμη ανάπαυση;

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

SERRESLIFE

INFOSERRES

NEWX.GR

INFONEWS24.GR

ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΝΕΑ

AGROTYPOS.GR

PALO.GR

Ελεύθερο Βήμα, ιστοσελίδα

Η απόφαση 2343/2016 του ΜονΠρωτΑθηνών

Με αφορμή τη διακίνηση, ανακύκλωση και σχολιασμό της υπ’ αρ. 2343/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επιβάλλεται να δοθούν οριμένες χρήσιμες διευκρινήσεις:

1ον Η συγκεκριμένη απόφαση ακύρωσε μια διαταγή πληρωμής ποσού 30.901,98 € που ήταν χρεωστικό υπόλοιπο από σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού κι αφορά μόνο την ανακόπτουσα εταιρεία, τους εταίρους και εγγυητές ανακόπτοντες. Συνεπώς δεν ισχύουν τα διαδούμενα «Κανείς δανειολήπτης δεν οφείλει τίποτα και σε καμιά τράπεζα». Πρόκειται περί απίστευτης γενίκευσης, παντελώς αναληθούς.

2ον Η διαταγή πληρωμής ακυρώθηκε γιατί έγινε δεκτός λόγος ανακοπής που αφορούσε στην καταχρηστική συμπεριφορά από την τράπεζα, συνιστάμενη στο ότι αυτή (η τράπεζα) ήταν υπαίτια της πρόκλησης της οικονομικής αδυναμίας της εταιρείας (καθ’ ης η διαταγή πληρωμής). Δηλαδή η μη πληρωμή του χρεωστικού κατάλοιπου των 30.901,98€ της σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού που σύνηψε η ανακόπτουσα ετερόρρυθμη εταιρεία οφείλετο στο ότι από αποκλειστική υπαιτιότητα της τράπεζας, και συγκεκριμένα από αδικαιολόγητη κωλυσιεργία αρμοδίου υπαλλήλου της, δεν εγκρίθηκε στην εταιρεία να υπαχθεί στο πρόγραμμα νέου χαμηλότοκου δανεισμού του ΤΕΜΠΕ με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, με αποτέλεσμα η εταιρεία να καταστραφεί οικονομικά κι έτσι να μη μπορεί να εξυπηρετήσει το επίδικο δάνειο με υπόλοιπο 30.901,98€ το οποίο έσπευσε η τράπεζα να το εξοπλίσει με διαταγή πληρωμής. Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η οικονομική ζημία της εταιρείας ύψους 135.838,14€ από απώλεια παραγγελιών λόγω αδυναμίας προμήθειας πρώτων υλών, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν η τράπεζα δια του αρμοδίου υπαλλήλου της είχε εγκαίρως εισηγηθεί θετικά να λάβει η ανακόπτουσα εταιρεία μέσω ΤΕΜΠΕ νέο χαμηλότοκο δάνειο για αγορά πρώτων υλών κι εκτέλεση της παραγγελίας της, για να εισπράξει το τίμημα της παραγγελίας, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει το επίδικο δάνειο. Κρίθηκε επομένως η συμπεριφορά της τραπέζης καταχρηστική και γι΄αυτό είναι άκυρη η διαταγή πληρωμής λόγω κατάχρησης δικαιώματος της τράπεζας.
Επομένως, όλα όσα διαδόθηκαν ότι «Από την στιγμή που η δανειακή σύμβαση θεωρείται αδικοπραξία, διαγράφεται οριστικά, ενώ σύμφωνα με την απόφαση, αν η τράπεζα συνεχίσει να απαιτεί την αποπληρωμή του «υποτιθέμενου» δάνειου, τότε διαπράττει και απάτη» ή «απόπειρα να νομιμοποιήσει έσοδα από εγκληματικές πράξεις» κρίνονται αναληθή και όλως παραπλανητικά .

3ον Από την παραπάνω απόφαση επίσης δεν στοιχειοθετούνται τα διαδοθέντα ότι δεν ασκήθηκε έφεση ή αναίρεση διότι τότε, «ο δικηγόρος τους θα πήγαινε φυλακή, παραβιάζοντας το καθήκον της Αλήθειας, του άρθρου 116 ΚΠολΔ», τα οποία είναι απολύτως ανακριβή και παραπλανητικά.

4ον Επίσης, ανακριβώς αναφέρεται ότι «επιπροσθέτως έκρινε ότι η τράπεζα οφείλει στον δανειολήπτη τουλάχιστον το ποσό των 140.000 ευρώ!». Δεν έκρινε άμεσα το Δικαστήριο ότι ενέχεται να καταβάλλει η τράπεζα το ποσό αυτό. Διαλαμβάνεται παρεμπίπτουσα κρίση του Δικαστηρίου ότι η τράπεζα προκάλεσε την απώλεια εσόδων στην ανακόπτουσα, που μπορεί να στηρίξει μεταγενέστερα άσκηση αγωγής αποζημίωσης κατά της τράπεζας από την ανακόπτουσα εταιρεία. Κι αυτό είναι το μόνο ορθό από την παραπάνω απόφαση κι όχι ότι η απόφαση έκρινε (δηλαδή επιδίκασε) το ποσό των 140.000€.

5ον Επίσης, δεν είναι αληθές ούτε βάσιμο ότι μετά την έκδοση της απόφασης αυτής «Οι Πολίτες δικαιούνται με αγωγές να διαγράψουν οριστικά τα δάνειά τους από τις τράπεζες αυτές και να απαιτήσουν και μια σοβαρότατη αποζημίωση έκαστος, γιατί οι τράπεζες έχουν ευθύνη για την φτωχοποίηση του ελληνικού λαού!» ή «καμιά από αυτές (τράπεζες) δεν μπορεί να ζητά την εξόφληση δανείων από τους Πολίτες, όταν αυτές είναι υπεύθυνες για την οικονομική αδυναμία αποπληρωμής των δανείων, μια και με την παράνομη συμπεριφορά τους έχουν φτωχοποιήσει του πάντες!» ή «κανείς δανειολήπτης δεν οφείλει τίποτα και σε καμιά τράπεζα, όταν αποδεικνύεται ότι η τράπεζα είναι η υπεύθυνη της οικονομικής αδυναμίας του δανειολήπτη». Αυτές οι διαδόσεις είναι ανιστόρητες γενικότητες και δημιουργούν παραπλάνηση στο αναγνωστικό κοινό.

6ον Δεν θα πρέπει να παραπλανάται το αναγνωστικό κοινό ότι μετά την έκδοση της απόφασης αυτής:
«Όποιος δικηγόρος αρνηθεί τη νομική υποστήριξη του πολίτη, βάσει της τραπεζικής απάτης και της απόφασης 2343/2016, θα πρέπει τουλάχιστον να καταγγέλλεται από τον πολίτη στον σύλλογο του και να αναζητούνται από αυτόν οι σχετικές ποινικές και οι αστικές ευθύνες, δηλαδή, σε ότι ζημιωθεί ο Πολίτης από την άρνηση του Δικηγόρου θα πρέπει να παρθεί από την προσωπική περιουσία του συγκεκριμένου Δικηγόρου ή και Δικαστή, αναλόγως ποιος προκάλεσε τη ζημία στον πολίτη!»
Όλα τα ανωτέρω δεν έχουν καμιά σχέση με την εν λόγω απόφαση, η οποία αφορά μια και μόνη περίπτωση, που δεν μπορεί να γενικευτεί, ούτε επέχει θέση νόμου, ούτε τα περιστατικά της ταιριάζουν με την πλειονότητα των περιπτώσεων των «κόκκινων» δανείων, ούτε μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως και αυτομάτως (αυτοδικαίως) για το σύνολο των δανειοληπτών της χώρας, όπως «ελαφρά τη καρδία» και εντελώς παραπλανητικά διαδίδει η συγκεκριμένη ειδησεογραφία.

7ον Κάθε περίπτωση δανειολήπτη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, που χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης.

8ον Δεν προκύπτει εάν η απόφαση αυτή έχει τελεσιδικήσει ή έχει καταστεί αμετάκλητη. Δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό με βεβαιότητας, εάν δεν επιδειχθούν οι εκθέσεις επίδοσης αντιγράφου της απόφασης στην καθης η ανακοπή τράπεζα καθώς και το πιστοποιητικό μη άσκησης ενδίκων μέσων.

Συμπερασματικά, κάθε απόφαση πρώτιστα αφορά την κατ΄ιδίαν περίπτωση. Έχει η σκέψη του Δικαστηρίου χρησιμότητα για άλλες περιπτώσεις με χαρακτηριστικά, όμως, που προσιδιάζουν στην κριθείσα περίπτωση. Αυτό σε κάθε περίπτωση. γίνεται με επισταμένη μελέτη και από επαΐοντες και γνώστες του αντικειμένου.

  • 1
  • 2