ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ  202.979€ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ιστορικό Η Τράπεζα είχε απαίτηση κατά γεωργοκτηνοτρόφου από τη Νιγρίτα,  προερχόμενη από ρύθμιση δανείων του από το 2003, ποσού 115.000€, το οποίο μέχρι τον Οκτώβριο  2022 ανήλθε με τους τόκους σε 202.979€. Γι΄αυτή την απαίτηση  άσκησε η τράπεζα αγωγή εναντίον του στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών, διεκδικώντας να  της καταβάλλει τα 108.749€ επιφυλασσόμενη για τα...

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ

Η είδηση Λόγω καταχρηστικότητας  ακύρωσε η   υπ’ αρ. 8/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών,  την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό ακινήτων  ενός ζεύγους Σερραίων, μετά  απο εμπρόθεσμη ανακοπή τους. Επίσης, ακυρώθηκαν  οι επιταγές προς πληρωμή της διαταγής πληρωμής,  διότι περιείχαν  τόκους υπερημερίας που είχαν παραγραφεί.   Το ιστορικό Συγκεκριμένα, είχε εκδοθεί το 2011  διαταγή πληρωμής από...

Απόφαση 5/2024 Ειρηνοδικείου Σερρών. Δεκτή αίτηση ερμηνείας για τον υπολογισμό των τόκων στις δόσεις που όρισε απόφαση Νόμου Κατσέλη.

Η υπ’ αρ.  5/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών (εκουσίας δικαιοδοσίας Ν. 3869/2010)   Το ιστορικό Για την  αιτούσα είχε εκδοθεί απόφαση  του «Νόμου Κατσέλη»,  με την οποία  έγινε δεκτή η αίτησή της περί υπαγωγής της στον νόμο 3869/2010, ρυθμίστηκαν τα χρέη της και  για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας της κι  ορίστηκε να καταβάλει στην...

Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Πότε είναι καταχρηστικό το επιτόκιο. Πώς επανυπολογίζεται ο τόκος δανείου

Με την υπ’ αρ. 941/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης  κατέστη τελεσίδικη η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης υπ’ αρ. 15/2022  που είχε  κρίνει καταχρηστικό το κυμαινόμενο  επιτόκιο  ενός τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 97.070€, που χορηγήθηκε το 2007  με αρχικό επιτόκιο 7,47%  και το οποίο μέχρι το 2021 κυμάνθηκε στο 6,22%, ενώ για το ίδιο διάστημα...

Δεκτή ένσταση για ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (Απόφαση 248/2022 Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής)

Έγινε δεκτή ένσταση αγρότη για καταχρηστικό επιτόκιο στο δάνειό του. Συγκεκριμένα, φρένο στην διεκδίκηση της Αγροτικής Τράπεζας έβαλε η απόφαση 248/2023 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. Η πρωην ΑτΕ ζητούσε  με αγωγή κατά αγρότη το ποσό των  60.454€ πλέον τόκων, απο αλληλόχρεο λογ/μο. Με την παραπάνω απόφαση έγινε δεκτή η ένσταση του εναγομένου αγρότη. Ζητούσε  να...

Ο νέος Ν. 5072/2023 για τον εξωδικαστικο, κόκκινα δάνεια  κι άλλες διατάξεις

Έγινε νόμος του Κράτους  με δημοσίευση στο ΦΕΚ στις 4.12.2023 ο Ν. 5072/2023. Στα άρθρα 64-67, 116 και 117  οι  νέες διατάξεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.   1.Υποχρεωτική η ρύθμιση χρεών των ευάλωτων οφειλετών Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι  το αρθ. 66 εισάγει  υποχρεωτική ρύθμιση οφειλών μέσω της πλατφόρμας, όταν ο αιτών έχει την ιδιότητα...

ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ μέσω ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, σε ποσοστό 75%, 72% και 56%

Και οι τρεις περιπτώσεις, που χειρίστηκε το γραφείο μας, αφορούν δόσεις δανείου στεγαστικού με εγγύηση ελληνικού Δημοσίου, που βεβαιώθηκαν στην εφορία και ρυθμίστηκαν ως οφειλές Δημοσίου, με αξιόλογο ποσοστό διαγραφής. 1η Περίπτωση στεγαστικού δανείου 60.000€ με εγγύηση ελληνικού Δημοσίου Συνολική οφειλή (με προσαυξήσεις) στο Δημόσιο 32.620€ Διαγραφή 23.634,17 € Ποσοστό διαγραφής 72% Ρυθμιζόμενο ποσό 8.986,06€...

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΩ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Εταιρεία με οφειλές σε Δημόσιο κι   EΦΚΑ  αιτήθηκε μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμιση χρεών της. Πέτυχε να ρυθμίσει να χρέη της με ΕΦΚΑ και Δημόσιο με 20ετείς ρυθμίσεις και με κούρεμα οφειλής 10.000 € στον ΕΦΚΑ και  20.000€  στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα,  η ρύθμιση εξωδικαστικού μηχανισμού με ΕΦΚΑ  είχε τα εξής αποτελέσματα:  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ       ...

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ “ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ”

Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Γεώργιο Καπετάνιο στο “Επιλογές TV” για τις αλλαγές που έρχονται στον εξωδικαστικό και στα “κόκκινα δάνεια” (αλλαγή στον αλγόριθμο για μεγαλύτερα κουρέματα, προκαταβολές, εκτελεστότητα της ρύθμισης, και για τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης των “κόκκινων δανείων” με εφάπαξ εξόφληση και διαγραφή του υπολοίπου) για τις αλλαγές που έρχονται στον εξωδικαστικό και στα “κόκκινα δάνεια”...

Διακανονισμός χρέους  με απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις

Δύο οφειλέτες (με δύο διαφορετικές περιπτώσεις οφειλών) ρύθμισαν οφειλές με εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με επωφελή συμφωνία  γι΄αυτούς, που περιείχε γενναίο κούρεμα. Απαίτηση 82.000€ εξοφλήθηκε με 8.000€ εφαπαξ. Και απαίτηση 34.000€ εξοφλήθηκε με 5.000€ εφάπαξ. Σίγουρα δεν ισχύουν οι παραπάνω ρυθμίσεις για όλες τις περιπτώσεις κόκκινων δανείων. Αλλά, είναι πολλές οι περιπτώσεις, που μπορούν να κλείσουν...