Συνέντευξη για τον νέο  εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών  (Νόμος 4738/2020) στο ΔΙΚΤΥΟ TV

Διαδικασία του  Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών από δάνεια σε Τράπεζες, οφειλές στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ποιοι δικαιούνται να υπαχθούν, και να υποβάλλουν αίτηση. Ποιοι αποκλείονται. Όλες οι προϋποθέσεις για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του παραπάνω Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Από την υποβολή της αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο...

Tελεσίδικη κι αμετάκλητη ακύρωση απαίτησης απο αγροτικά δάνεια ποσού 140.000€ κι επιστροφή 22.835€, με βάση το νόμο περί πανωτοκίων. Ανατοκισμός σε Ελλάδα και Κύπρο. Κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων. Πότε είναι ακατάσχετες.