ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ  202.979€ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 202.979€ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Share

Το ιστορικό

Η Τράπεζα είχε απαίτηση κατά γεωργοκτηνοτρόφου από τη Νιγρίτα,  προερχόμενη από ρύθμιση δανείων του από το 2003, ποσού 115.000€, το οποίο μέχρι τον Οκτώβριο  2022 ανήλθε με τους τόκους σε 202.979€. Γι΄αυτή την απαίτηση  άσκησε η τράπεζα αγωγή εναντίον του στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών, διεκδικώντας να  της καταβάλλει τα 108.749€ επιφυλασσόμενη για τα υπόλοιπα (94.230€), με συμπληρωματική αγωγή.

 

Η απάντηση του εναγομένου

Ο γεωργοκτηνοτρόφος αρνήθηκε με δύο τρόπους την αγωγή  και το σύνολο της απαίτησης. Επικαλέστηκε το νόμο των πανωτοκίων,  προτείνοντας ότι προέβη σε πληρωμές συνολικού ποσού 383.874,73€,   δηλαδή ποσό πολύ πάνω από το διπλάσιο   των κεφαλαίων που έλαβε από την τράπεζα.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι οι ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις της ρύθμισης του 2003 υπέπεσαν σε παραγραφή κι ότι όλο το χρέος αποσβέσθηκε.

 

Η απόφαση

Το Δικαστήριο με την υπ’ αρ. 6/2024 απόφαση του (τακτικής διαδικασίας), έκρινε ότι η ρύθμιση του 2003 συνιστούσε νέο δάνειο πληρωτέο σε 15 ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις,  κι επειδή αυτές ουδέποτε πληρώθηκαν, έκανε δεκτή την ένσταση παραγραφής, κι απέρριψε την αγωγή στο σύνολό της.

Η απόφαση κατέστη τελεσίδικη κι αμετάκλητη, αφού μετά την κοινοποίησή της στην ενάγουσα, δεν προσβλήθηκε  εμπρόθεσμα με ένδικα μέσα, ώστε πλέον να συνιστά δεδικασμένο για το σύνολο της απαίτησης των 202.979€. Την υπόθεση χειρίστηκε το Δικηγορικό Γραφείο Φωτίου Γ. Βαγενά

 

 

Συμπεράσματα

  • Οι περισσότερες παλιές οφειλές αγροτών (ληξιπρόθεσμες μέχρι πριν την 1.1.2000) έχουν εξοφληθεί με βάση το νόμο των πανωτοκίων.
  • Επίσης, δεν αποκλείεται πάρα πολλές οφειλές αγροτών  και κτηνοτρόφων  να έχουν παραγραφεί και να μην οφείλονται.
  • Επειδή στέλνονται, τελευταία, πολλές γραπτές ειδοποιήσεις  μαζικά σε φερόμενους οφειλέτες για να  ομολογήσουν  την οφειλή και για να την διακανονίσου, γι΄αυτό, συνιστάται ΠΡΙΝ από οποιαδήποτε συμφωνία για ρύθμιση, να γίνεται προσεκτικός νομικός έλεγχος, ώστε να διαπιστώνεται,  μήπως η τραπεζική απαίτηση έχει παραγραφεί και δεν οφείλεται ή μήπως κατ΄ εφαρμογήν του  νόμου των πανωτοκίων η οφειλή λογίζεται εξοφλημένη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

AVE SERRES -Διαγραφή χρέους 202.979€ με δικαστική απόφαση πέτυχε γεωργοκτηνοτρόφος από τη Νιγρίτα Σερρών! 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ :

Απόσβεση τραπεζικής απαίτησης 202.979€ πέτυχε κτηνοτρόφος από τη Νιγρίτα
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ  202.979€ ΠΕΤΥΧΕ  ΝΙΓΡΙΤΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΙΓΡΙΤΑ

 

Πρωτοσέλιδο 17.5.2024 στις εφημερίδες ΝΙΓΡΙΤΑ  και ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share