ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ μέσω ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, σε ποσοστό 75%, 72% και 56%

ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ μέσω ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, σε ποσοστό 75%, 72% και 56%

Share

Και οι τρεις περιπτώσεις, που χειρίστηκε το γραφείο μας, αφορούν δόσεις δανείου στεγαστικού με εγγύηση ελληνικού Δημοσίου, που βεβαιώθηκαν στην εφορία και ρυθμίστηκαν ως οφειλές Δημοσίου, με αξιόλογο ποσοστό διαγραφής.

1η Περίπτωση στεγαστικού δανείου 60.000€ με εγγύηση ελληνικού Δημοσίου

Συνολική οφειλή (με προσαυξήσεις) στο Δημόσιο 32.620€

Διαγραφή 23.634,17 €

Ποσοστό διαγραφής 72%

Ρυθμιζόμενο ποσό 8.986,06€ πληρωτέο σε 20 χρόνια (240 μηνιαίες δόσεις) με δόση 59,30€

Αντικ/κη Αξία ακίνητης περιουσίας: 44.000€

Ατομικό εισόδημα 2021: 12.000€

Εισόδημα συζύγου 2021: 3.958€

 

2η Περίπτωση στεγαστικού δανείου 60.000€ με εγγύηση ελληνικού Δημοσίου.

Δεν πληρώθηκαν οι δόσεις από Οκτώβριο 2009 στην τράπεζα και βεβαιώθηκαν στο Δημόσιο.

Συνολική οφειλή (με προσαυξήσεις) στο Δημόσιο € 78.280,17

Διαγραφή € 44.362,71

Ποσοστό διαγραφής 56,67%

Ρυθμιζόμενο ποσό € 36.417,56 πληρωτέο σε 20 χρόνια (240 μηνιαίες δόσεις) με δόση 100,99€

Αντικ/κη Αξία ακίνητης περιουσίας: 48.000€

Ατομικό δηλωθέν εισόδημα 2021 : 7.500 €

Εισόδημα συζύγου 2021: 8.400€

 

3η Περίπτωση στεγαστικού δανείου 60.000€ με εγγύηση ελληνικού Δημοσίου

Δανειολήπτρια με αναπηρική σύνταξη, δεν πλήρωσε αρκετές δόσεις στην τράπεζα οι οποίες βεβαιώθηκαν στο Δημόσιο.

Συνολική οφειλή (με προσαυξήσεις) στο Δημόσιο 58.048,92€

Διαγραφή 43.721,39€

Ποσοστό διαγραφής: 75,31%

Ρυθμιζόμενο ποσό 14.327,53€ πληρωτέο σε 20 χρόνια (240 μηνιαίες δόσεις) με δόση 79,46€

Αντικειμενική αξία ακινήτων: 20.343 ευρώ

Δηλωθέν εισόδημα 2022: 4.763,8 ευρώ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

– στον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν ρυθμίστηκαν τα ληξιπρόθεσμα και μη βεβαιωθέντα, όσο και τα άληκτα ποσά των στεγαστικών δανείων που οφείλονται στην τράπεζα, διότι τελούν υπο την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Συνεπώς, θα πρέπει οι δανειολήπτες να καταβάλλουν την εκάστοτε ετήσια δόση στην τράπεζα, διότι διαφορετικά, θα βεβαιωθούν οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, οι οποίες θα πρέπει είτε να πληρωθούν εξ ολοκλήρου, είτε να ρυθμιστούν με ξεχωριστή ρύθμιση, διαφορετικά κινδυνεύουν να εκπέσουν της ρύθμισης του εξωδικαστικού, διότι βασική προϋπόθεση του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι να μην οφείλονται άλλα ποσά στην εφορία.

-Η περίπτωση με τη μεγαλύτερη διαγραφή , είχε το χαμηλότερο περιουσιακό κι ατομικό εισόδημα. Επομένως, το εισόδημα είναι ένας βασικός παράγοντας που συνεκτιμάται για την μεγάλη ή μικρή διαγραφή της οφειλής.

Share