ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΩ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΩ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Share

Εταιρεία με οφειλές σε Δημόσιο κι   EΦΚΑ  αιτήθηκε μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμιση χρεών της. Πέτυχε να ρυθμίσει να χρέη της με ΕΦΚΑ και Δημόσιο με 20ετείς ρυθμίσεις και με κούρεμα οφειλής 10.000 € στον ΕΦΚΑ και  20.000€  στο Δημόσιο.

Συγκεκριμένα,  η ρύθμιση εξωδικαστικού μηχανισμού με ΕΦΚΑ  είχε τα εξής αποτελέσματα: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ                             55.000

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ                           10.800 ΕΥΡΩ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ            44.800 ΕΥΡΏ

ΔΟΣΕΙΣ: 1ος χρονος                          124 ευρω

2ος-4ος χρ.                                            161 ευρώ

5ος-20ος χρ.                                          280 ευρώ

Ρύθμιση 20ετης ,με σταθερό επιτόκιο 3%

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ             61.000 ΕΥΡΩ

 

 

 

 

 

 

 

Η ρύθμιση με το  ΔΗΜΟΣΙΟ είχε τα εξής αποτελέσματα:

ΟΦΕΙΛΗ                                                    104.042€

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ                           20.160 ΕΥΡΩ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ           83.880 ΕΥΡΏ

ΔΟΣΕΙΣ: 1ος χρονος                          232 ευρω

2ος-4ος χρ.                                            302 ευρώ

5ος-20ος χρ.                                         525 ευρώ

Ρύθμιση 20ετης με επιτόκιο 3%

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ             114.600 ΕΥΡΩ

 

Share