Διακανονισμός χρέους  με απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις

Διακανονισμός χρέους με απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις

Share

Δύο οφειλέτες (με δύο διαφορετικές περιπτώσεις οφειλών) ρύθμισαν οφειλές με εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με επωφελή συμφωνία  γι΄αυτούς, που περιείχε γενναίο κούρεμα.
Απαίτηση 82.000€ εξοφλήθηκε με 8.000€ εφαπαξ.
Και απαίτηση 34.000€ εξοφλήθηκε με 5.000€ εφάπαξ.
Σίγουρα δεν ισχύουν οι παραπάνω ρυθμίσεις για όλες τις περιπτώσεις κόκκινων δανείων.
Αλλά, είναι πολλές οι περιπτώσεις, που μπορούν να κλείσουν παρόμοια..

Share