ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ από την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ του «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ»

Share

Η αίτηση στην ηλ. πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού υποβλήθηκε τέλη Φεβρουαρίου 2023. Οριστικοποιήθηκε σε λιγότερο ένα μήνα και στις 17.3.2023 ήρθε η προτεινομένη σύμβαση αναδιάρθρωσης με ΑΑΔΕ κι ΕΦΚΑ.
Στην ΑΑΔΕ είχε ο οφειλέτης βασική οφειλή 25.628€ με προσαυξήσεις 17.379€.
Του διέγραψαν € 37.088,40 (είναι η μεγαλύτερη διαγραφή που έχουμε δει από την ΑΑΔΕ) και τον ρύθμισαν το υπόλοιπο (€ 23.118,55) για 20 χρόνια εντόκως (τόκοι συνολικά € 15.254,09). Συνολικά δηλ. θα καταβάλλει 38.372,64€.
Τον πρώτο χρόνο η μηνιαία δόση θα είναι 76 €. Τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο χρόνο η μηνιαία δόση θα είναι 99€. Τον πέμπτο χρόνο έως το εικοστό χρόνο η μηναία δόση θα είναι 176€.
Με την αποδοχή της πρότασης που έκανε σήμερα θα ανακληθεί η δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών.
Στον ΕΦΚΑ η οφειλή ήταν 17.905€ με προσαυξήσεις 5.199€. Του διαγράφουν 5.204€ (είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε διαγραφή από ΕΦΚΑ) και του ρυθμίζουν 17.903€ έντοκα (11.811€) για 20 χρόνια δηλ. θα καταβάλλει 29.711€ με μηνιαία δόση 59€ τον 1ο χρόνο, 76€ τον δεύτερο , τρίτο και τέταρτο χρόνο και 136€ μηνιαίως από τον πέμπτο χρόνο έως τον εικοστό
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

 

Share