Διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο για 100.000 οφειλέτες του νόμου Κατσέλη  (Ν. 3869/2010)

Διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο για 100.000 οφειλέτες του νόμου Κατσέλη (Ν. 3869/2010)

Share

Εγκύκλιος που εξέδωσε ο διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσιλής,  προβλέπει την διαγραφή οφειλών

Προϋποθέσεις:

α) Ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του να καταβάλλει προς όλους τους πιστωτές, για χρονικό διάστημα τριών ετών, το ποσό που έχει αποφασιστεί με αποφαση που εκδόθηκε κατα τη διαδικασία Ν. 3869/2010.

β) Για να επέλθει η απαλλαγή του οφειλέτη από απαίτηση του Δημοσίου πρέπει αθροιστικά να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

• ο οφειλέτης να είχε εντάξει την απαίτηση της ΑΑΔΕ στην αίτηση του και συνακόλουθα στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου και να μην έχει εξαιρεθεί από το δικαστήριο.

• ο οφειλέτης να έχει εξυπηρετήσει κατά το διάστημα των τριών ετών όλες τις δόσεις που το δικαστήριο όρισε προς  τράπεζες, ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ.

ο  οφειλέτης θα απαλλάσσεται ακόμη κι αν έχει  εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του νωρίτερα, δηλαδή πριν την συμπλήρωση της τριετίας.

Είναι αδιάφορο, εαν εκκρεμεί ακόμα η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη από τον εκκαθαριστή για την ικανοποίηση των πιστωτών. Η  εκκρεμότητα αυτή δεν αποτελεί εμπόδιο  για τη διαγραφή των υπόλοιπων οφειλών.

Διευκολύνσεις απο την ΑΑΔΕ

α) Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας. Οι οφειλές για τις οποίες απαλλάσσεται ο οφειλέτης δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση στον οφειλέτη αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής
β) Απαγόρευση συμψηφισμού. Οι προς διαγραφή οφειλές στην ΑΑΔΕ που εξυπηρετήθηκαν στην τριετία κατά την  εκάστοτε απόφαση Ν. 3869, δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό με απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του Δημοσίου
γ) Αποχή απο άσκηση ποινικής δίωξης. Οι οφειλές αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του οφειλέτη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
δ) Απαγόρευση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου/συντηρητικής  ή αναγκαστικής κατάσχεσης. Για τις οφειλές αυτές  που υπόκεινται σε απαλλαγή, δεν επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση σε βάρος του οφειλέτη μέτρα διασφάλισης, καθώς και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης

Αυτα προβλέπονται στην Εγκύκλιο Ε. 2083 /07-12-2022 

Δείτε όλη την εγκύκλιο εδώ:E2083_2022

Share