Ακυρώνεται πλειστηριασμός διαμερίσματος για 2.12.2022