ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ -ΑΓΡΟΤΗ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ -ΑΓΡΟΤΗ

Share

Ιστορικό

‘Η εκκαθάριση τράπεζας άσκησε κατά κτηνοτρόφου-αγρότη από το Νομό Σερρών αγωγή χρέους και παράλληλα άσκησε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων αίτηση με την οποία επιδίωκε να δεσμευθούν (συντηρητική κατάσχεση) οι τραπεζικοί του λογαριασμοί μέχρι το ύψος της αγωγικής απαίτησης, έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επι της αγωγής της.

 

Η απόφαση

Η υπ’ αρ. 127/2022 απόφαση Ειρηνοδικείου Σιντικής Σερρών (ασφ.μετρ) απέρριψε την αίτηση της τράπεζας για συντηρητική κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού κτηνοτρόφου-αγρότη, με  το σκεπτικό ότι «ουδέν πραγματικό περιστατικό εκθέτει που να συνιστά επείγουσα περίπτωση ή επικείμενο κίνδυνο» μιας και «δεν αρκεί για τη λήψη του αιτούμενού ασφαλιστικού μέτρου η αφηρημένη δυνατότητα, ή το ενδεχόμενο να συμβούν παρόμοιες εκποιήσεις, αλλά απαιτείται η ύπαρξη παρόντων πραγματικών περιστατικών και συγκεκριμένου κινδύνου να προβεί ο καθ’ ου στην ενέργεια αυτή, πράγμα που δεν πιθανολογήθηκε, στην προκειμένη περίπτωση».

Καταχρηστικότητα του αιτήματος συντηρητικής κατάσχεσης
Αξιοσημείωτη επίσης είναι η αιτιολογία ότι «το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο της επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης των απαιτήσεων του καθ’ ου εις χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, κρίνεται ιδιαίτερα πιεστικό για τον καθ’ ου και δεν κρίνεται αναγκαίο, αφού με την επιβολή αυτού θα καταστεί αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας της κτηνοτροφικής του μονάδας καθώς μέσω των τραπεζικών του λογαριασμών ο καθου συναλλάσσεται καθημερινά με προμηθευτές, καταβάλλει λογαριασμούς, λαμβάνει επιδοτήσεις, και τυχόν επιβολή αυτού θα οδηγούσε στην αδράνεια της λειτουργίας της επιχείρησής του και εν τέλει στην πιθανή οικονομική του κατάρρευση και την στέρηση των αναγκαίων οικονομικών μέσων για την διαβίωση της οικογένειας του.»

Δείτε όλη την αποφαση εδώ: Απόφαση 127_2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Share