ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ -ΑΓΡΟΤΗ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ -ΑΓΡΟΤΗ

Share

Με την υπ’άρ. 127/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σιντικής Σερρών (ασφ.μετρ) απορρίφθηκε η αίτηση για συντηρητική κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού κτηνοτρόφου-αγρότη από το Νομό  Σερρών που ζητησε σε βάρος του ο εκκαθαριστής  τράπεζας υπο ειδική εκκαθάριση.

ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση με το σκεπτικό  «ουδέν πραγματικό περιστατικό εκθέτει που να συνιστά επείγουσα περίπτωση ή επικείμενο κίνδυνο» μιας και «δεν αρκεί για τη λήψη του αιτούμενού ασφαλιστικού μέτρου η αφηρημένη δυνατότητα, ή το ενδεχόμενο να συμβούν παρόμοιες εκποιήσεις, αλλά απαιτείται η ύπαρξη παρόντων πραγματικών περιστατικών και συγκεκριμένου κινδύνου να προβεί ο καθ’ ου στην ενέργεια αυτή, πράγμα που δεν πιθανολογήθηκε, στην προκειμένη περίπτωση».

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αξιοσημείωτη επίσης είναι η επιπρόσθετη αιτιολογία  της δικαστικής αποφάσεως ότι  «το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο της επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης των απαιτήσεων του πρώτου καθ’ ου εις χείρας των προαναφερόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, κρίνεται ιδιαίτερα πιεστικό για τον πρώτο καθ’ ου και δεν κρίνεται αναγκαίο, αφού με την επιβολή αυτού θα καταστεί αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας της κτηνοτροφικής του μονάδας καθώς μέσω των τραπεζικών του λογαριασμών ο καθου συναλλάσσεται καθημερινά με προμηθευτές, καταβάλλει λογαριασμούς, λαμβάνει επιδοτήσεις, και τυχόν επιβολή αυτού θα οδηγούσε στην αδράνεια της λειτουργίας της επιχείρησής του και εν τέλει στην πιθανή οικονομική του κατάρρευση και την στέρηση των αναγκαίων οικονομικών μέσων για την διαβίωση της οικογένειας του.»

Share