Πρώτη απόφαση πτώχευσης από το Δικηγορικό Γραφείο μας με το νέο Νόμο 4738/2020  (Υπ αρ. 3/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών, διαδ. εκουσίας δικαιοδ.)

Πρώτη απόφαση πτώχευσης από το Δικηγορικό Γραφείο μας με το νέο Νόμο 4738/2020 (Υπ αρ. 3/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών, διαδ. εκουσίας δικαιοδ.)

Share

Η αιτούσα,  ιδιωτική υπάλληλος με μισθό 700 € κληρονόμησε χρέη  από τον πατέρα της ποσού 1,4 εκατομμυρίου ευρω, τα οποία αδυνατούσε να εξυπηρετήσει από το εισόδημά της και από το  ενεργητικό της κληρονομίας της, αξίας περίπου 143.000€, οπότε κρίθηκε  ότι βρίσκεται σε μόνιμη στάση πληρωμών και κηρύχθηκε σε πτώχευση, το αποτέλεσμα της οποίας συνίσταται το ότι θα ρευστοποιηθεί η ακίνητη περιουσία της και θα  απαλλαγεί από  τα υπόλοιπα χρέη  της οριστικά μετά από ένα έτος από την δημοσίευση της απόφασης  (αρθρ. 192 παρ. 2 Νέου Πτωχευτικού Κώδικα)

Share