ΑΫΛΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΑΫΛΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Share

Είναι γεγονός και άρχισε να λειτουργεί πλέον η ηλεκτρονική εφαρμογή του άυλου συναινετικού διαζυγίου. Δηλαδή κατάρτιση του συμβολαιογραφικού διαζυγίου ψηφιακά, μόνο με την ψηφιακή υπογραφή όλων των εμπλεκομένων, δικηγόρων, συζύγων και συμβολαιογράφου χωρίς την φυσική τους παρουσία στο συμβολαιογραφείο. Καταργήθηκε και η προδικασία στο Ειρηνοδικείο. Πρόκειται για διαδικασία που δεν απαιτεί φυσική παρουσία κανενός. Ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά μέσα σε 15 μέρες περίπου.
Στην αναρτημένη φωτό παρουσιάζεται η πρώτη διαδικασία άυλου συναινετικού διαζυγίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr, που βαίνει προς ολοκλήρωση μετά τις 10 μέρες απο την ψηφιακή υπογραφή των πρώην συζύγων του ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης του γάμου τους, το οποίο καταρτίστηκε απο τους δικηγόρους τους, εγκρίθηκε απο τους πρώην συζύγους και προωθήθηκε σε ορισμένο συμβολαιογράφο, για να καταρτίσει κι αυτός ψηφιακά την πράξη λύσης του γάμου.

Share