ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Share

Η  αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας μέχρι 30 Ιουνίου 2022 για τους οφειλέτες που ανήκουν στην κατηγορία των “ευάλωτων νοικοκυριών” ήταν το θέμα της συνέντευξης στο κανάλι ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΤV  και στον έγκριτο δημοσιογράφο Γιώργο Καπετάνιο  στις 11 Μαρτίου 2022 με αφορμή την εξαγγελία της κυβέρνησης ότι οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας που ανήκει σε ευάλωτα νοικοκυριά θα ανασταλούν μέχρι τέλος Ιουνίου 2022 ώστε να δημιουργηθεί εντωμεταξύ ο “Φορέας Απόκτησης  κι Επαναμίσθωσης” του άρθρ. 218  Ν. 4738/27.10.2020 που θα αποκτά την πρώτη κατοικία και θα την μισθώνει για 12 χρόνια στον ευάλωτο οφειλέτη (αρθ. 217 Ν. 4738/2020 σε συνδ. με αρθ. 3 Ν. 4472/2017  (Επίδομα Στέγασης)  

 

Share