Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ  2021

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Share

Αυτή είναι η τελευταία οριστική ρύθμιση χρέους για το 2021.

Η πρωτοφειλέτρια είχε υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και ρύθμισε την οφειλή της. Όμως, ο εγγυητής στο δάνειο,  το οποίο  εντωμεταξύ είχε φτάσει στα  34.828,61€, βρέθηκε αντιμέτωπος με την πληρωμή όλης της οφειλής. Μετά από  διαπραγμάτευση  με την εταιρεία διαχείρισης της απαίτησης,  επήλθε συμφωνία, που προέβλεπε άμεση καταβολή εφάπαξ  ποσού 2.500€ και διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής, όπερ κι εγένετο,  με αποτέλεσμα τη διαγραφή του υπολοίπου των 32.328,61€ και την οριστική απαλλαγή του εγγυητή από την ευθύνη αποπληρωμής του δανείου

Share