ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 199.000€

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 199.000€

Share

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 199.000€

Με εξωδικαστικό διακανονισμό, με απ΄ευθείας διαπραγμάτευση,  μεταξύ οφειλετών και εταιρείας διαχείρισης δανείων, ρυθμίστηκε χρέος, συνολικού ποσού (κεφαλαίου και τόκων)  252.471 €. Συγκεκριμένα οι αντισυμβαλλόμενοι  κατέληξαν στην εξής συμφωνία: Συμφωνήθηκε εφάπαξ καταβολή 53.000€ και διαγραφή του υπολοίπου των 199.471€.  Έτσι επιτεύχθηκε διαγραφή χρέους σε ποσοστό 79%.

Η εταιρεία είχε εκδώσει διαταγή πληρωμής κι επέκειτο αναγκαστική εκτέλεση (κατάσχεση και πλειστηριασμός προσημειωμένων ακινήτων).

Οι λύσεις ήταν : α) δικαστική αντιπαράθεση με ανακοπή κατα της διαταγής πληρωμής    ή  β) εξωδικαστικός συμβιβασμός κι οριστική λύση.

Επιτεύχθηκε η καλύτερη λύση, διεσώθη η περιουσία των δανειοληπτών και εξοφλήθηκε οριστικά το χρέος με διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του (σε ποσοστό 79%).

Η συστηματική ενασχόληση του γραφείου με τα τραπεζικά δάνεια αποτελεί σημείο αιχμής και βασικό αντικείμενό μας 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΝΕΑ 

SERRES24.GR

EPILOGES TV

Bussines Google

SERRES24.GR

 

Share