Συνέντευξη για τον νέο  εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών  (Νόμος 4738/2020) στο ΔΙΚΤΥΟ TV

Συνέντευξη για τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών (Νόμος 4738/2020) στο ΔΙΚΤΥΟ TV

Share

Διαδικασία του  Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών από δάνεια σε Τράπεζες, οφειλές στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Ποιοι δικαιούνται να υπαχθούν, και να υποβάλλουν αίτηση.
Ποιοι αποκλείονται. Όλες οι προϋποθέσεις για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του παραπάνω Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Από την υποβολή της αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ η λήψη αναγκαστικών μέτρων (ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ) και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη (ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ), καθώς και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) και του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) αναφορικά με τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθμιση.

“Εφ΄όλης της ύλης” συνέντευξη του Δικηγόρου Φώτιου Βαγενά, που ειδικεύεται στα τραπεζικά δάνεια, στον μαχητικό δημοσιογράφο Γιώργο Καπετάνιο στο ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και για τον νέο πτωχευτικό νόμο, τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής σ΄αυτόν. Τι συνέπειες επέρχονται και το πρέπει να προσέξουν.
Όλες οι απαντήσεις στο youtube

Share