Δάνεια ΑΤΕ: Περίπτωση 1η: Μηδενισμός απαίτησης 28.000€ & Περίπτωση 2η: Μείωση απαίτησης από 101.000€ σε 30.000€

Share

Πρωτοδικείο Σερρών: Απόφαση σταθμός για τα πανωτόκια Αγροτών

Το Πρωτοδικείο  δικαίωσε τους αγρότες και αναγνώρισε ότι δεν οφείλουν το ποσό που διεκδικούσε η ΑΤΕ.
Απόφαση σταθμό εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών, με την οποία (υπ” αρ. 126/2012) εκδίκασε απαίτηση της ΑτΕ ύψους 28.000 €, πλέον τόκων, κατά τριών αγροτών από ρύθμιση δανείων τους. Το πρωτοδικείο δικαίωσε τους αγρότες και αναγνώρισε ότι δεν οφείλουν το ποσό. Η απόφαση κατέστη ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ.

Με παρόμοια απόφασή του (υπ” αρ.125/2012) το ίδιο δικαστήριο έκρινε άλλη απαίτηση της ΑτΕ ύψους 101.000 € (37.530 €κεφάλαιο και 63.008 € τόκοι)κατά αγρότη . Αποδείχθηκε ότι η ΑτΕ εσφαλμένα υπολόγιζε την απαίτησή της και δεν έλαβε υπόψιν καταβολές που έγιναν από τον οφειλέτη αγρότη.

Τελικά, το Δικαστήριο ακύρωσε την «αναγνώριση οφειλής» για το παραπάνω ποσό που είχε υπογράψει ο αγρότης και διέγραψε κατά 70.000 € την απαίτηση περιορίζοντάς τη στα 30.000€, δικαιώνοντας κατά πολύ τις αντιρρήσεις του αγρότη. Η απόφαση κατέστη ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ.

Σύμφωνα με το δικηγόρο των Σερραίων αγροτών, Φώτιο Γ.Βαγενά, οι παραπάνω αποφάσεις καταδεικνύουν ότι η Αγροτική Τράπεζα κατά τη ρύθμιση αγροτικών χρεών δεν εφάρμοζε ορθά το νόμο των πανωτοκίων, αλλά προέβαινε σε εσφαλμένους υπολογισμούς των οφειλών των αγροτικών δανείων, είτε διογκώνοντας παράνομα την οφειλή, είτε «ξεχνώντας» να υπολογίσει πολλές καταβολές των αγροτών, με αποτέλεσμα να μη μειώνεται η οφειλή τους, αλλά, αντίθετα, τους υποχρέωνε να αναγνωρίζουν είτε ότι εξακολουθούν να οφείλουν μεγάλα ποσά, ενώ είχαν εξοφλήσει ολοσχερώς, είτε ότι χρωστούν πολύ μεγαλύτερα ποσά, απ’ όσα πραγματικά οφείλουν.

Share