ΔΑΝΕΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΓΡΟΤΗ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 36.495,74€  ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΙ  13.113€

ΔΑΝΕΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΓΡΟΤΗ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 36.495,74€ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΙ 13.113€

Share

Ιστορικό
Όταν δημοσιεύτηκε ο νόμος για τα πανωτόκια των αγροτών (Ν. 3259/2004) ένας αγρότης από χωριό του Νομού Σερρών, αιτήθηκε την υπαγωγή του δανείου του, στις διατάξεις του παραπάνω νόμου. Η τράπεζα απάντησε ότι η οφειλή του δεν επηρεάζεται από το νόμο και  απαίτησε το ποσό των 27.557,45€, το οποίο ο αγρότης αναγνώρισε το 2007 με «Πρόσθετη πράξη ρύθμισης οφειλής» πληρωτέο σε 10 χρόνια από το 2007 έως το 2017, σε εξαμηνιαίες δόσεις, οπότε θα κατέλαβε συνολικά ποσό 36.495,74€.
Ο οφειλέτης είχε βγει στη σύνταξη το 2005 και πλήρωνε τις δόσεις από την πρόωρη σύνταξή του. Έχοντας την πεποίθηση ότι έχει εξοφλήσει το διπλάσιο του κεφαλαίου, άσκησε μέσω του Δικηγόρου Σερρών, Βαγενά Φωτίου,  αγωγή το 2012 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών, για να αναγνωριστεί ότι δεν οφείλει το παραπάνω ποσό και ζητούσε επιπλέον να του επιστραφεί το ποσό που είχε καταβάλει χωρίς νόμιμη αιτία.
Λογιστική Πραγματογνωμοσύνη
Εκδόθηκε προδικαστική απόφαση η υπ’ αρ. 143/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, που διέταξε λογιστική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να ελεγχθούν λογιστικά οι εκατέρωθεν ισχυρισμοί και  τα  αποδεικτικά έγγραφα. Ο ενάγων απεβίωσε το 2015,  πριν ακόμη ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη. Η τραπεζολογιστική  πραγματογνωμοσύνη ολοκληρώθηκε από διορισμένο από το δικαστήριο, καθηγητή οικονομολόγο και  κατατέθηκε  το 2017 στη γραμματεία του ανωτέρω δικαστηρίου. Σύμφωνα με το πόρισμά της πραγματογνωμοσύνης,  ο ενάγων είχε δίκαιο, είχε εξοφλήσει ολοσχερώς στο διπλάσιο το δάνειο και   είχε πληρώσει περισσότερα από το διπλάσιο.
Πρωτόδικη απόφαση
Με πρωτοβουλία των κληρονόμων του αρχικού ενάγοντος, συζητήθηκε η αγωγή εκ νέου, το Μάρτιο του 2018 κι  εκδόθηκε η υπ’ αρ. 144/28.6.2018 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών,  η οποία δικαίωσε οριστικά τους ισχυρισμούς του εκλιπόντος αγρότη, έστω και μετά θάνατον. Σύμφωνα με την απόφαση, αναγνωρίστηκε ότι δεν υπάρχει απαίτηση ποσού  36.495,74€, καθόσον με βάση το αρχικό δάνειο των 3.000.000 δρχ (8.804,11€) αυτός είχε πληρώσει συνολικά 24.963,69€,  δηλαδή το διπλάσιο (17.608,22€) κι επιπλέον 7.355,47€ αχρεωστήτως, το οποίο υποχρεώθηκε η τράπεζα να επιστρέψει στους κληρονόμους του!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Έφεση κατά πρωτόδικής απόφασης

Η τράπεζα άσκησε έφεση που συζητήθηκε στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης στις 8 Νοεμβρίου 2019  κι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 626/20.3.2020 απόφαση (τακτικής διαδικασίας), η οποία επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση την υπ’ αρ. 144/28.6.2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, ώστε τελεσίδικα αναγνωρίστηκε η ανυπαρξία της οφειλής των 36.495,74€  και υποχρεώθηκε η τράπεζα να επιστρέψει στους κληρονόμους του ενάγοντος το ποσό των 7.355,47€, έντοκα από τότε που είχε καταβληθεί,  ως αχρεωστήτως εισπραχθέν!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απόφαση του Εφετείου, κατέστη αμετάκλητη καθώς δεν ασκήθηκε αναίρεση εντός μηνός από την επίδοση της αποφάσεως στην τράπεζα.  Οι κληρονόμοι επίσπευσαν αναγκαστική εκτέλεση κατά της τράπεζας κοινοποιώντας την από 1 Οκτωβρίου 2020 επιταγή προς πληρωμή προς στην τράπεζα επιτάσσοντάς της να τους καταβάλλει το ποσό εντόκως, πλέον εξόδων, διαφορετικά θα το εισέπρατταν αναγκαστικά με κατάσχεση σε βάρος της περιουσίας της τραπέζης!

Τελικά, εκουσίως κατέβαλε η τράπεζα το επιταχθέν ποσό, το οποίο με τους τόκους και τα έξοδα ανήλθε στα 13.113€!

Σίγουρα, πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου δικαίωση του εκλιπόντος και των κληρονόμων του.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

ΕΡΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 

INFONEWS

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΒΗΜΑ 

 

Share