ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ: ΑΠΟ 24.559€, ΠΛΗΡΩΣΕ 4.050€.

Share

Ο δανειολήπτης αρχικά είχε ασκήσει εμπρόθεσμα  ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής για το ποσό  των 24.559€, όμως, πριν την εκδίκαση, υπέβαλε τεκμηριωμένο αίτημα διακανονισμού και με κατάλληλη διαπραγμάτευση, τελικά στις 3.11.2020 η τράπεζα δέχθηκε εξωδικαστικό συμβιβασμό, αντί του ποσού των 24.559€, να λάβει 4.050€ με εφάπαξ καταβολή, διαγράφοντας το υπόλοιπο.

Πρόκειται, πράγματι,  για μεγάλο κούρεμα χρέους, και μάλιστα ο δανειολήπτης διέθετε ακίνητη περιουσία, ικανή να καλύψει την απαίτηση. Ωστόσο, πρυτάνευσε η λογική απο πλευράς τράπεζας, με υπολογισμό ζημίας και κέρδους, κι έτσι καταλήξαν τα μέρη σε μια αμοιβαία επωφελή λύση.

Με τέχνη, τρόπο κι υπομονή, πολλές υποθέσεις μπορούν να κλείσουν ορθολογικά.

Αρκεί να ασχοληθούν οι ειδικοί.

Share