ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΚΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΜΗΔΕΝΙΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 140.000€ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ 22.835€ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ

ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΚΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΜΗΔΕΝΙΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 140.000€ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ 22.835€ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ

Share

Ολοσχερής μηδενισμός χρέους 140.000 ευρώ από οφειλόμενα δάνεια της πρώην ΑΤΕ επιτεύχθηκε από  αγρότη από το Αιγίνιο Πιερίας και πέτυχε να του επιστραφούν και 22.835 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Το ιστορικό της υπόθεσης
Η διάδοχος της ΑτΕ Τράπεζα το Μάρτιο 2017 αιτήθηκε κι εκδόθηκε εις βάρος του αγρότη διαταγή πληρωμής: α) για 139.598,36€ από παλιά δάνεια της ΑτΕ που τα είχε ρυθμίσει με την διάδοχο τράπεζα και ήταν σε καθυστέρηση και β) για 28.914,83€ από δάνειο σε καθυστέρηση που είχε λάβει το 2006. Συνολικά επιτασσόταν με βάση τη Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης να καταβάλλει κεφάλαιο 168.513,19€, δικαστική δαπάνη 5.550€ και 668€ για λοιπά έξοδα δηλ. συνολικά 174.731,39€!
Τότε ο αγρότης απευθύνθηκε σε δικηγόρο ειδικό για αγροτικά δάνεια, στον δικηγόρο Σερρών Φώτιο Βαγενά. Με την εμπρόθεσμη άσκηση του κατάλληλου δικογράφου ανακοπής πέτυχε να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής πρωτόδικα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης, διότι έγινε δεκτό πώς τα 139.598,36€ ήταν όλα πανωτόκια, που παρανόμως διεκδικούνταν από την τράπεζα. Συγχρόνως, λόγω του ότι ο αγρότης είχε πληρώσει και 22.835,70 € περισσότερα από το διπλάσιο των αρχικώς ληφθέντων από την ΑτΕ κεφαλαίων, έγινε δεκτό να επιστραφεί το ποσό αυτό και να συμψηφιστεί με την υπαρκτή οφειλή των 28.914,83€, οπότε μειώθηκε η πραγματική οφειλή σε 6.079,13 €!
Η τράπεζα άσκησε έφεση στο Εφετείο Θεσσαλονίκης κι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 10/2019 απόφαση που έκρινε όμοια με την πρωτόδικη απόφαση και τελεσίδικα ακύρωσε τη διαταγή πληρωμής, μηδενίζοντας οφειλή των 139.598,36€ από οφειλόμενα δάνεια της πρώην ΑΤΕ και επέστρεψε τα 22.835,70€ συμψηφίζοντάς τα με την άλλη υπαρκτή οφειλή των 28.914,83€, μειώνοντας την στα 6.079,13 €, όπως και το πρωτόδικο δικαστήριο είχε κρίνει. Η απόφαση πρόσφατα κατέστη αμετάκλητη κι έτσι δρομολογείται η άρση της κατάσχεσης που του είχε επιβάλλει η τράπεζα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του, δεσμεύοντας επιδοτήσεις του.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

AGRONEWS

ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ (www.agrotypos.gr)

ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΝΕΑ (www.serraikanea.gr)

H ΠΡΟΟΔΟΣ

ΚΑΤΑΧΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ BLOG

agroekfrasi 140000

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.