Νέα απόφαση Νόμου Κατσέλη. Μηδενικές καταβολές για μια πενταετία. Για τη διάσωση α’ κατοικίας  μηνιαία δόση 107€ για 20 χρόνια

Νέα απόφαση Νόμου Κατσέλη. Μηδενικές καταβολές για μια πενταετία. Για τη διάσωση α’ κατοικίας μηνιαία δόση 107€ για 20 χρόνια

Share

Με την 428/2018 του Ειρηνοδικείου Σερρών, που δημοσιεύτηκε στις 10 Δεκεμβρίου  2018, ρυθμίστηκαν χρέη αγρότη απο το Δήμο Εμμανουήλ Παπά Σερρών.  Είχε συνολικές οφειλές απο αγροτικά δάνεια 27.628,79€, απο δύο καταναλωτικά δάνεια, ποσό  16.394,65€, απο μακροπρόθεσμο τοκοχρεωλυτικό δάνειο, ποσό 68.889,33€ με προσημείωση υποθήκης 120.000€ σε ακίνητο εγγυήτριας,  από αλληλόχρεο λογ/μο, ποσό 4.921,30€, απο έτερο αλληλόχρεο λογ/μο , ποσό 4.911€, απο ανοικτό προσωπικό δάνειο ως εγγυητής, ποσό 58.910€, συνολικά: 181.655,07€.

Επί της αιτήσεως είχε εκδοθεί αρχικώς η   υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση  Ειρηνοδικείου Σερρών, με την οποία  είχαν οριστεί μηδενικές  δόσεις κι επανεξέταση μετά διετία, λόγω μηδενικού εισοδήματος.  Κατα την εκδίκαση της επανεξέτασης της αιτήσεως  εξεδόθη η προκείμενη απόφαση 428/2018 του Ειρηνοδικείου Σερρών, η οποία λαμβάνοντας υπόψιν τα εισοδήματά του και την αντικειμενική αξία της α΄κατοικίας του, όρισε μηδενικές δόσεις για τα δάνεια, που είχε ο αιτών λάβει χωρίς εμπράγματες  εξασφαλίσεις  και για τη διάσωση της α’ κατοικίας του ορίστηκε  αποπληρωμή τού 80% της αντικειμενικής αξίας της α’ κατοικίας του, ήτοι ποσό 25.739,56€ (διότι είχε ασκήσει την αίτηση Ν.3869/10 προ του 2015), το οποίο θα καταβάλει απο το Μάιο 2019 (λήξη της πενταετίας των μηδενικών δόσεων) και για 20 χρόνια με μηνιαία δόση ποσού 107,25€.  Εξαιρέθηκε, δε, απο την εκποίηση ένας αγρός που κατείχε εκτάσεως 3.500 τ.μ. λόγω μικρής εμπορικής αξίας.

Ιδού και το διατακτικό της αποφάσεως:

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.