ΠΕΡΙ  ΤΗΣ ΝΕΑΣ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Share

Με αφορμή τις εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων αγροτικών δανείων (ο Υπουργός Ευ. Αποστόλου κάνει λόγο για 80.000 ΑΦΜ ότι εντάσσονται στη ρύθμιση), όπου προβλέπεται διαγραφή 100% των τόκων υπερημερίας και διαγραφή κεφαλαίου μέχρι 60%, ανακύπτουν ορισμένα ζητήματα που θα απασχολήσουν (ή θα δυσκολέψουν) τους ενδιαφερόμενους αγρότες στην πράξη κατά την εφαρμογή της εξαγγελθείσας ρύθμισης.
1ον) Η ρύθμιση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα. Οπότε αποκλείονται νομικά πρόσωπα, όπως εταιρείες με αντικείμενο αγροτική δραστηριότητα. Σημειωτέον, ότι ο νόμος για τα πανωτόκια, εφαρμόζεται και σε νομικά πρόσωπα, δηλ. εταιρείες αγροτών. Ο Άρειος Πάγος με την αρ. 11/2016 απόφαση της Ολομέλειας απεφάνθη, ότι θεωρούνται αγρότες και τα νομικά πρόσωπα και μάλιστα τόσον οι προσωπικές, όσον και οι κεφαλαιουχικές εταιρίες ή οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι ΙΚΕ, που οι εταίροι κατά πλειοψηφία είναι αγρότες και ασχολούνται με την γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία κλπ. Άρα, με βάση την προκείμενη ρύθμιση, δάνεια εταιρειών με αγροτικό αντικείμενο ή με εταίρους αγρότες δεν θα μπορέσουν να ρυθμιστούν!
2ον ) Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, η ρύθμιση προβλέπει κούρεμα τόκων και διαγραφή 60% του κεφαλαίου, αφού ληφθεί υπόψιν ο νόμος 3259/2004, δηλ. αφού υπολογιστούν από τις τράπεζες, που χορήγησαν τα ληφθέντα κεφάλαια: α) τα κεφαλαία που χορηγήθηκαν στον αγρότη β) τα ποσά που δόθηκαν από τον αγρότη έναντι των ληφθέντων κεφαλαίων.
Απορίας άξιον είναι εάν θα εφαρμοστεί τώρα ορθά ο νόμος.

Στην πράξη, έχει αποδειχθεί ότι η ΑτΕ από το 2004, που τέθηκε σε ισχύ ο ανωτέρω νόμος, έχει δυσκολία στην ερμηνεία του, καθώς δεν ήταν λίγοι οι αγρότες, που ισχυρίζονταν ότι έχουν ολοσχερώς εξοφλήσει, αλλά η τράπεζα ζητούσε κι άλλα, ερμηνεύοντας εσφαλμένως τον ανωτέρω νόμο. Κι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους.

Περιπτωσιολογία – αληθινές ιστορίες διαγραφής χρέους
Τέτοια περίπτωση αγροτών είναι αυτών από το Χουμνικό Σερρών που τους ζητούσε η ΑτΕ 28.000€. Με αμετάκλητη απόφαση (υπ’ αρ. 126/2012 Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών) δικαιώθηκαν οι αγρότες και αναγνωρίστηκε, ότι δεν οφείλουν το ποσό, διότι σε σχέση με τα ποσά που είχαν λάβει, είχαν πληρώσει ήδη το διπλάσιο. Οπότε το ποσό των 28.000€ που η ΑτΕ περαιτέρω αξίωνε ήταν αδικαιολόγητο κι αχρεώστητο.

Με παρόμοια αμετάκλητη απόφασή του (υπ αρ.125/2012) το ίδιο δικαστήριο για άλλη απαίτηση της ΑτΕ ύψους 101.000 € (37.530 € κεφάλαιο και 63.008 € τόκοι) κατά αγρότη από το Νέο Σκοπό, έκρινε, ότι η ΑτΕ εσφαλμένα υπολόγιζε την απαίτησή της και δεν έλαβε υπόψιν καταβολές που έγιναν από τον οφειλέτη αγρότη. Τελικά, το Δικαστήριο ακύρωσε την «αναγνώριση οφειλής» για το παραπάνω ποσό που είχε υπογράψει ο αγρότης και ακύρωσε κατά 70.000 € την απαίτηση περιορίζοντάς τη στα 30.000€, δικαιώνοντας κατά πολύ τις αντιρρήσεις του αγρότη.

Άλλη περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου ήταν πρόσφατη υπόθεση αγρότη από την Πιερία, που η τράπεζα διεκδικούσε υποτιθέμενες οφειλές 140.000€ και ακυρώθηκε εξ ολοκλήρου το ποσό, με ορθή εφαρμογή του νόμου από την υπ’ αρ. 45/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (ενώ η τράπεζα επέμενε ότι της οφείλει 140.000€ από δάνεια ΑτΕ).

Ή όπως περίπτωση αγρότη από το χωριό στα βόρεια του Νομού Σερρών που η τράπεζα διεκδικούσε ποσό 25.56,61 € αποπληρωτέο σε δέκα χρόνια εντόκως, δηλ. συνολικά μέχρι το 2017 θα έπρεπε να πληρώσει 34.572,23 €, και κατέφυγε κι αυτός στα Δικαστήρια για να βρει το δίκιο του, γιατί ισχυριζόταν ότι τα δάνεια, που πράγματι είχε λάβει ήταν 3.000.00 δρχ. προ του έτους 2000 κι είχε πληρώσει το διπλάσιο τους. Διατάχθηκε λογιστική πραγματογνωμοσύνη με την υπ’ αρ. 143/2015 μη οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών και η λογιστική πραγματογνωμοσύνη κατέδειξε ότι ο αγρότης έχει δίκαιο!

Και δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις. Είναι πάμπολλες οι αποφάσεις που ερμήνευσαν το νόμο περί πανωτοκίων, χαρτογραφώντας μια συστηματική πλημμελή ερμηνεία από τα εμπλεκόμενα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρα, από την μέχρι τώρα εμπειρία στην εφαρμογή του νόμου για τα πανωτόκια, διαπιστώνεται, ότι καθόλου εύκολα θα επαληθευτεί η εξαγγελία για «κούρεμα 60% του κεφαλαίου» και τελικώς θα ισχύσει το ρηθέν «πολλοί οι κλητοί, ολίγοι οι εκλεκτοί» που θα πετύχουν να τους κουρευτούν κατά κεφάλαιο τα δάνεια. Εν κατακλείδι, το μεγάλο στοίχημα, θα είναι η σωστή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου για τα πανωτόκια από τις ίδιες τις τράπεζες , κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν διαφάνηκε να γίνεται με συνέπεια, συναινετικά και χωρίς καταφυγή στις δικαστικές αίθουσες. Θα αναμένουμε με ενδιαφέρον τα στατιστικά αποτελέσματα για αυτά τα 80.000 ΑΦΜ που επίκειται να ενταχθούν στην πολλά υποσχόμενη ρύθμιση.
Σχετικοί σύνδεσμοι: Αποτελέσματα εξωδικαστικού μηχανισμού
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ 1

ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ 2

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ:
ΟΕΝΕΤ.GR

AGROTYPOS.GR

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ περι ρυθμισης κοκκινων αγροτικων δανειων

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.