ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ σε ΔΑΝΕΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Share

NEO!
Τελεσίδικος μηδενισμός οφειλής 140.000 απο δάνεια πρώην ΑτΕΕπιστροφή αχρεωστήρως καταβληθέντων

Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής 174.731,39€

ΜονΠρωτΣερ 144/2018 Αναγνώριση ανυπαρξίας χρέους 36.000€ απο αγροτικά δάνεια Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Share