Πρόσφατα άρθρα

Home / Πρόσφατα άρθρα
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης  μείωσε  το επιτόκιο σε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, περιορίζοντας την απαίτηση κατά 55.200€ (!) από  129.000€  σε 73.800€

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης μείωσε το επιτόκιο σε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, περιορίζοντας την απαίτηση κατά 55.200€ (!) από 129.000€ σε 73.800€

Δανεια με κυμανόμενο επιτόκιο.  Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης έκρινε τους τραπεζικούς όρους σχετικά με το κυμαινόμενο  επιτόκιο  ενός τοκοχρεωλυτικού...

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ λόγω μη νομιμοποίησης των εταιρειών  διαχείρισης δανείων για έκδοση διαταγής πληρωμής.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ λόγω μη νομιμοποίησης των εταιρειών διαχείρισης δανείων για έκδοση διαταγής πληρωμής.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ λόγω μη νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης δανείων για έκδοση διαταγής πληρωμής. Και στο Πρωτοδικείο Σερρών δημοσιεύτηκε...

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ -ΑΓΡΟΤΗ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ -ΑΓΡΟΤΗ

Ιστορικό ‘Η εκκαθάριση τράπεζας άσκησε κατά κτηνοτρόφου-αγρότη από το Νομό Σερρών αγωγή χρέους και παράλληλα άσκησε με την διαδικασία των...

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ -ΑΓΡΟΤΗ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ -ΑΓΡΟΤΗ

Με την υπ’άρ. 127/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σιντικής Σερρών (ασφ.μετρ) απορρίφθηκε η αίτηση για συντηρητική κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού κτηνοτρόφου-αγρότη από...

Πρώτη απόφαση πτώχευσης από το Δικηγορικό Γραφείο μας με το νέο Νόμο 4738/2020  (Υπ αρ. 3/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών, διαδ. εκουσίας δικαιοδ.)

Πρώτη απόφαση πτώχευσης από το Δικηγορικό Γραφείο μας με το νέο Νόμο 4738/2020 (Υπ αρ. 3/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών, διαδ. εκουσίας δικαιοδ.)

Η αιτούσα,  ιδιωτική υπάλληλος με μισθό 700 € κληρονόμησε χρέη  από τον πατέρα της ποσού 1,4 εκατομμυρίου ευρω, τα οποία...