Πρόσφατα άρθρα

Home / Πρόσφατα άρθρα

Ακύρωση απαίτησης ποσού 106.233 € από αγροτικό δάνειο λόγω παραγραφής όλων των τοκοχρεωλυτικών δόσεων.

Ο οφειλέτης είχε αναλάβει με ρύθμιση να αποπληρώσει υπολοιπα δανείων του πατέρα του ‘Ασκησε αγωγή το 2021  με την οποία...

Οι βελτιώσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του «εξωδικαστικού μηχανισμού»

Οι βελτιώσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του «εξωδικαστικού μηχανισμού»

Με το ν. 5024/2023 εισήχθησαν βελτιώσεις στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών ή απλούστερα «εξωδικαστικό μηχανισμό» (του αρθρ. 6 επ....

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ από την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ του «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ»

Η αίτηση στην ηλ. πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού υποβλήθηκε τέλη Φεβρουαρίου 2023. Οριστικοποιήθηκε σε λιγότερο ένα μήνα και στις 17.3.2023...

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης  μείωσε  το επιτόκιο σε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, περιορίζοντας την απαίτηση κατά 55.200€ (!) από  129.000€  σε 73.800€

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης μείωσε το επιτόκιο σε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, περιορίζοντας την απαίτηση κατά 55.200€ (!) από 129.000€ σε 73.800€

Δανεια με κυμανόμενο επιτόκιο.  Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης έκρινε τους τραπεζικούς όρους σχετικά με το κυμαινόμενο  επιτόκιο  ενός τοκοχρεωλυτικού...