Δίκαιο Καταναλωτή

Share

 

Η επί πολλά χρόνια ενασχόληση μας με το καταναλωτικό κίνημα, κι ειδικότερα η ανάληψη διαχρονικά των θέσεων του Γεν.Γραμματέα, του Αντιπροέδρου και του Προέδρου της Ενώσεως Προστασίας Καταναλωτών Σερρών (Ε.Π.ΚΑ.Σ), τής συμμετοχής μας ως αντιπροσώπου καταναλωτικών ενώσεων στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και  της συμμετοχής μας ως εθνικού αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών στις Βρυξέλλες, μάς έχει εμπλουτίσει σε εμπειρία πάνω σε καταναλωτικά ζητήματα, σε υποθέσεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, σε υποθέσεις σχετικά με δικαιώματα και την προστασία του αγοραστή-καταναλωτή,   σε συμβάσεις από απόσταση, σε συμβάσεις εκτός καταστήματος, σε συμβάσεις με ηλεκτρονικό εμπόριο, σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών γενικότερα.

Το γραφείο μας επιτυχώς ασχολείται:

 

Share